نام و نام خانوادگی: محمد علی جوادی

تاریخ تولد: ۱۳۳۱                                              

آخرین مدرک تحصیلی: متخصص چشم- فلوشیپ قرنیه

رتبه علمی: استاد ممتاز

H-index: 21

گروه آموزشی: چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

آدرس محل کار: پاسداران، خیابان بوستان نهم، بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد، کد پستی: ۱۶۶۶۶۶۳۱۱۱

تلفن: ۲۲۵۸۵۹۵۲-۰۲۱

فاکس:۲۲۵۹۰۶۰۷-۰۲۱

پست الکترونیک:

ma_Javadi@yahoo.com

mail_javadi@sbmu.ac.ir 

سوابق تحصیلی:

۱/پزشک عمومی/ پزشک عمومی/ دانشگاه تهران/ تهران/ ایران/۱۳۵۷

۲/ متخصص/ چشم پزشکی/ دانشگاه تهران/ تهران/ ایران/۱۳۶۲

۳/فلوشیپ/ فلوشیپ قرنیه/ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی / تهران/ ایران/۱۳۶۴

 

مسوولیت های اجرایی و عضویت در انجمن های علمی:

 1. رئیس بخش چشم بیمارستان لبافی نژاد از سال ۱۳۷۰ لغایت ۱۳۸۲
 2. مدیرعامل بانک چشم جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۷۰ تا کنون
 3. مدیر گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال ۱۳۷۰ تاکنون
 4. سردبیر و مدیر مسئول مجله چشم پزشکی بینا از سال ۱۳۷۴ تا کنون
 5. دبیر بورد تخصصی چشم پزشکی از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۵  
 6. رئیس مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال ۱۳۷۸ تا کنون
 7. کارشناس کمیسیونهای مشورتی و تخصصی و هیات های انتظامی سازمان نظام پزشکی و سازمان پزشکی قانونی ۱۳۶۵ تا کنون
 8.  دادیار سازمان نظام پزشکی از ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۰
 9. عضو هیات مدیره انجمن چشم پزشکی ایران از ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۰
 10. عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی از سال ۱۳۹۰ تا کنون
 11. عضو هیات ممیزه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۳۷۸ تاکنون
 12. عضو هیات موسس بانک چشم جمهوری سالامی ایران ۱۳۶۷
 13. عضو کمیسیون چشم پزشکی اعزام به خارج جانبازان ۱۳۶۴ تا ۱۳۹۴
 14. عضو هیات بورد تخصصی چشم پزشکی از سال ۱۳۶۵ تا کنون
 15. عضو کمیته تخصصی چشم پزشکی گروه پزشکی شورای عالی برنامه ریزی (ستاد انقلاب فرهنگی) ۱۳۶۷.
 16. عضو شورای عالی مرکز پژوهش‌های علمی و درمانی مصدومین شیمیایی۱۳۶۶-۱۳۶۹
 17. عضو هیات تحریریه مجله انجمن چشم پزشکی از سال ۱۳۶۷ تا کنون
 18. عضو شورای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -۱۳۷۶ تا کنون
 19. عضو کمیته منتخب دانشکده پزشکی از سال ۱۳۷۶ تا کنون  
 20. عضو هیات موسس پیوند اعضا
 21. عضو کمیته کشوری بیماریهای چشمی کودکان از ۱۳۷۶
 22. عضو شورای بررسی و تدوین داروهای ایران ۱۳۸۰– ۱۳۷۷
 23. داور برخی از مجلات بین المللی از سال ۱۳۷۴ تا کنون (Cornea , Ophthalmology,Cataract and Refractive Surgery )

مقالات در مجلات داخلی:

 1. سجادی ح.، جوادی م.ع.، هاشمی ح. ورم ملتحمه بهاره. مجله دارو و درمان. ۱۳۷۰، ۴، ۳۰-۲۶.
 2. جوادی م.ع.، فرتوک‏زاده م.ر. موارد لزوم پیوند قرنیه و پیش‏آگهی آن. مجله نبض. ۱۳۷۰، ۳، ۱۲-۸.
 3. جوادی م.ع.، آقالو ح.‏ک. بررسی ۱۰۵ پرونده مطروحه چشم پزشکی در سازمان نظام پزشکی مرکز از سال ۱۳۶۵ لغایت ۱۳۶۹. مجله نظام پزشکی ایران. ۱۳۷۱، ۲، ۲۷-۳۳.
 4. جوادی م.ع. اثرات لنزهای تماسی بر آندوتلیوم. مجله چشم پزشکی بینا. ۱۳۷۲، ۴، ۱۶-۷.
 5. جوادی م.ع. عوارض جراحی گلوکوم. مجله چشم پزشکی بینا. ۱۳۷۳، ۳، ۱۴-۹.
 6. جوادی م.ع.، محمدی م.ج.، ولایی ن. مقایسه اندازه قرنیه دهنده به قرنیه گیرنده در میزان عیب انکساری حاصله بعد از عمل پیوند قرنیه در کراتوکونوس. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. ۱۳۷۳، ۳، ۲۸-۲۱.
 7. کریمیان ف.، جوادی م.ع.، جعفری نسب م.ر. تفاوتهای جراحی آب مروارید کودکان و بزرگسالان. بینا. (ضمیمه)، تابستان ۱۳۸۳، سال ۹، شماره ۴، ۱۰-۳
 8. محمدعلی جوادی. عوارض چشمی گاز خردل. مجله چشم پزشکی بینا. سال ۱۳۷۶؛ شماره ۱: صفحه ۳۸-۳۱.
 9. محمدعلی جوادی، فرید کریمیان، کیومرث نوروزپور و همکاران. بررسی تاثیر رادیال کراتوتومی در اصلاح نزدیک‏بینی. مجله چشم پزشکی بینا. سال ۱۳۷۴؛ شماره ۱: صفحه ۲۳-۱۵.
 10. مسعود سهیلیان، فرید کریمیان، محمدعلی جوادی و همکاران. عمل جراحی کاتارکت همراه با گذاشتن لنز داخل چشمی اتاق خلفی در بیماران مبتلا به ایریدوسیکلیت هتروکرومیک فوکس. مجله چشم پزشکی بینا. سال ۱۳۷۴؛ شماره ۱: صفحه ۸-۳.
 11. فرید کریمیان ، محمدعلی جوادی، فرشید همتی و همکاران. بررسی شیوع و عوامل نموثر در بروز کاتاراکت و گلوکوم مادرزادی در ۳۰۰۰ نوزاد بیمارستان مهدیه تهران در سال ۱۳۷۱. مجله چشم پزشکی بینا. سال ۱۳۷۴؛ شماره ۲: صفحه ۳۰-۲۵.
 12. محمدعلی جوادی و دکتر حمیدرضا ذبیحی‏یگانه. بلفاریت و بیماریهای التهابی لبه پلک. مجله چشم پزشکی بینا. سال ۱۳۷۵؛ شماره ۲: صفحه ۱۶۵-۱۵۱.
 13. محمدعلی جوادی. کاتاراکت کودکان. مجله چشم پزشکی بینا. سال ۱۳۷۶؛ شماره ۳: صفحه ۲۱۵-۲۱۳.
 14. حمید احمدیه، محمدعلى جوادی، ماندانا احمدی و همکاران. کپسولکتومی خلفی اولیه و ویترکتومی قدامی همراه با لنزکتومی و کارگذاری لنز اتاق خلفی در کودکان‏: مقایسه روش لیمبال با روش پارس‏پلانا. مجله چشم پزشکی بینا. سال ۱۳۷۶؛ شماره ۳: صفحه ۲۳۵-۲۲۲.
 15. محمدعلی جوادی- رضا همتی- ملیحه مهشیدمحمدی. نتایج بررسی ۲۳ مورد کراتیت قارچی در مرکز پزشکی شهید دکتر لبافی‌نژاد. مجله چشم‌پزشکی بینا؛ سال ۱۳۷۵؛ شماره ۳: صفحه ۵۴-۳۸.
 16. . حمید احمدیه- عباس باقری- مسعود سهیلیان- سیدحمید سجادی- محمدعلی جوادی. ویزگیهای اپیدمیولوزیک و بالینی بیماری پارس پلانیت در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان لبافی‏نزاد. مجله چشم‌پزشکی بینا؛ سال ۱۳۷۵؛ شماره ۳: صفحه ۲۲-۱۲
 17. سیدجواد هاشمیان- محمدعلی جوادی- ناصر ولایی. مقایسه سه زمان مختلف انتخابی کشیدن بخیه بر آستیگاتیسم پس از عمل جراحی کاتاراکت سنی. مجله چشم‌پزشکی بینا؛ سال ۱۳۷۵؛ شماره ۴: صفحه ۲۳-۱۶.
 18. فرید کریمیان، محمدعلی جوادی، بهرام عین‏اللهی و همکاران. تاثیر کراتوتومی قوسی شکل در اصلاح آستیگماتیسم منظم قرنیه‏ای. مجله چشم پزشکی بینا. سال ۱۳۷۶؛ شماره ۴: صفحه ۳۶۳-۳۵۵.
 19. محمد زارع، محمدحافظ نوروزی‏زاده، محمدعلی جوادی و همکاران. بررسی علل پیوند قرنیه و نتایج حاصل از آن. مجله چشم پزشکی بینا. سال ۱۳۷۶؛ شماره ۲: صفحه ۱۱۱-۱۰۴.
 20. محمدعلی جوادی، ماه‏منیر لاهیجانیان و ناصر ولایی. – بررسی وضعیت آلودگی قرنیه دهنده هنگام عمل.در بیمارستان لبافی نژاد. مجله چشم پزشکی بینا. سال ۱۳۷۶؛ شماره ۲: صفحه ۱۱۷-۱۱۲.
 21. بهرام عین‏اللهی، علی شریفی، محمد زارع، محمدعلی جوادی و همکاران. گزارش دو مورد هیپرمتروپی متعاقب رادیال کراتوتومی. مجله چشم پزشکی بینا. سال ۱۳۷۶؛ شماره ۲: صفحه ۱۴۹-۱۴۶.
 22. محمدرضا جعفری‏نسب، محمدعلی جوادی، فرید کریمیان و همکاران. مقایسه فشارسنج Tono-pen با Goldman applanation در اندازه‏گیری فشار چشم. مجله چشم پزشکی بینا. سال ۱۳۷۶؛ شماره ۴: ۳۶۹-۳۶۴.
 23. فرید کریمیان، محمدعلی جوادی، محمود بابایی و همکاران. مقایسه تاثیر سیپروفلوکساسین ۳/۰ درصد با درمان استاندارد در درمان زخم قرنیه باکتریایی مجله چشم پزشکی بینا. سال ۱۳۷۸؛ شماره ۳: ۲۴۲-۲۳۵.
 24. حمیدرضا ذبیحی، محمدعلی جوادی، محمدرضا جعفری‏نسب و همکاران. تاثیر پیوند لایه‏ای در ضایعات مختلف قرنیه مجله چشم پزشکی بینا. سال ۱۳۷۹؛ شماره ۵: ۱۲۲-۱۱۶.
 25. فــرزاد اعـلا، محمدعلی جوادی. بررسی‏آلودگی‏های‏قارچی‏چشم‏های‏دهنده‏در بانک چشم مرکزی ایران در سال ۱۳۷۲. مجله چشم پزشکی بینا. سال ۱۳۷۹؛ شماره ۵: ۱۴۹-۱۴۴.
 26. محمدعلی جوادی. کراتوکونوس. مجله چشم پزشکی بینا. سال ۱۳۷۹؛ شماره ۵: ۳۴۲-۳۳۰.
 27. محمد پاکروان، محمدعلی جوادی، دکتر فرید کریمیان. گزارش ۷ مورد ماکولوپاتی ناشی از هیپوتونی متعاقب عمل جراحی فیلترینگ و نحوه برخورد با آن در مراجعین به بیمارستان شهید لبافی‏نژاد طی سالهای ۷۶-۱۳۷۴. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۷۹؛ شماره ۵: ۳۰۹-۲۹۸.
 28. محمدعلی جوادی، محمدرضا جعفری نسب. بررسی نتایج فیکوامولسیفیکاسیون همراه با لنزگذاری داخل چشمی در کاتاراکت ناشی از فوکس هتروکرومیک ایریدوسیکلیت. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۰؛ شماره ۶: ۱۱۲-۱۰۶.
 29. فرید کریمیان- مریم آل‏طه- محمدعلی جوادی. نتایج عمل ترابکولکتومی در بیمارستان شهید لبافی نژاد. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۰؛ شماره ۶: ۲۳۴-۲۲۳.
 30. میترا زمانی- محمدعلی جوادی – علیرضا برادران رفیعی. نتایج پیوند قرنیه در دیستروفی مادرزادی ارثی آندوتلیوم قرنیه. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۰؛ شماره ۷: ۱۸-۱۰.
 31. محمد‏علی جوادی- علیرضا برادران رفیعی- ناصر کمالیان. گزارش دو مورد همراهی کراتوکونوس با دیستروفی ماکولر قرنیه.  مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۱؛ شماره ۷: ۲۶۶-۲۶۰.
 32. محمد پاکروان- محمد‏علی جوادی- فرید کریمیان. نتایج ترابکولوتومی در درمان گلوکوم مادرزادی اولیه با پی‏گیری میان‏مدت. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۱؛ شماره ۷: ۲۱۱-۲۰۲.
 33. محمدرضا سلیمانی- محمدزارع- محمدعلی جوادی. علل پیوند قرنیه در مرکز آموزشی- درمانی لبافی‌نژاد در سال‌های ۸۱-۱۳۸۰. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۴؛ شماره ۱۰: ۶۰۳-۵۹۷.
 34. محمدعلی جوادی- مهرداد محمدپور- حسین محمدربیع. گزارش وقوع کراتکتازی پس از لیزیک و عدم وقوع آن پس از کراتکتومی فوتورفرکتیو در دو چشم یک بیمار. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۴؛ شماره ۱۰: ۶۳۲-۶۲۴.
 35. حمید سوری- امیر رضایی- محمدعلی جوادی. طراحی و اجرای مطالعه تعیین شیوع و علل نابینایی و کم‌بینایی در استان تهران در سال ۸۴-۱۳۸۳. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۴؛ شماره ۱۱: ۲۲-۳.
 36. ماندانا احمدی- محمدعلی جوادی. نتایج اپی‌کراتوپلاستی در درمان کراتوگلوبوس پیش‌رفته. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۴؛ شماره ۱۱: ۳۹-۳۱.
 37. محمدعلی جوادی- نسرین رفعتی- احمد محبی. شیوع قوز قرنیه در بیماران مبتلا به پرولاپس دریچه میترال مراجعه‌کننده به بیمارستان قلب شهید رجایی. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۴؛ شماره ۱۱: ۴۴-۴۰.
 38. دکتر فرید کریمیان- دکتر هما طباطبایی- دکتر محمدعلی جوادی. گزارش دو بیمار مبتلا به دیسپلازی اکتودرمی با تظاهرات چشمی. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۰؛ شماره ۶: ۴۲۲-۴۱۶.
 39. بهرام عین‏اللهی- بهمن سلاح‏ورزی- محمدعلی جوادی. نتایج فیکوامولسیفیکاسیون در بیماران مبتلا به کاتاراکت وابسته به سن. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۰؛ شماره ۶: ۳۷۸-۳۷۱.
 40. محمدعلی جوادی- حبیب‏اللـه سعادت- محمدرضا جعفری‏نسب. همراهی پرولاپس دریچه میترال و قوز قرنیه. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۱؛ شماره ۷: ۲۸۷-۲۸۱.
 41. . فرید کریمیان- دکتر محمدعلی جوادی- دکتر محمدرضا جعفری نسب. شیوع دفع پیوند قرنیه و عوامل مرتبط با آن در مرکز پزشکی شهید دکتر لبافی¬نژاد طی سال‏های ۷۸-۱۳۷۷. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۱؛ شماره ۸: ۱۵-۳.
 42. علیرضا برادران رفیعی- محمدعلی جوادی- زهرا ربانی‏خواه. نتایج جراحی آب‏مروارید همراه با کارگذاری لنز داخل چشمی در کودکان. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۱؛ شماره ۸: ۱۴۸-۱۳۹.
 43. محمدعلی جوادی. کدورت محور بینایی بعد از جراحی آب‏مروارید در کودکان. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۲؛ شماره ۸: ۲۶۷-۲۵۳.
 44. محمدعلی جوادی- دکتر محمدرضا جعفری‏نسب- دکتر مهران نیکخو. همراهی قوز قرنیه با دیستروفی گرانولر قرنیه. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۱؛ شماره ۸: ۲۷۲-۲۶۸.
 45. محمدعلی جوادی. نقدی بر دو مقاله سیکلوفوتوکوآگولیشن در گلوکوم مقاوم به درمان. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۱؛ شماره ۸: ۲۲۱-۲۲۰.
 46. محمدرضا جعفری‌نسب- مهرداد محمدپور- محمدعلی جوادی. ویژگی‌های مبتلایان به یووییت بعد از جراحی آب‌مروارید و عوارض مربوط به آن. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۱؛ شماره ۸: ۳۲۶-۳۲۰.
 47. حیدر امینی- محمدعلی جوادی- محمد پاکروان. شیوع گلوکوم در افراد بالای ۴۰ سال ساکن شهر تهران در سال ۸۱- ۱۳۸۰. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۲؛ شماره ۹: ۱۳-۳.
 48. سلیمان خیری- سقراط فقیه‌زاده- محمدعلی جوادی. بررسی زمان بقای پیوند دوطرفه قرنیه در قوز قرنیه با استفاده از مدل شکنندگی کاکس. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۲؛ شماره ۹: ۴۵-۴۰.
 49. محمدعلی جوادی- شاهین یزدانی- آرین شایگانی. کراتیت مزمن و کراتیت با شروع دیررس ناشی از گاز خردل: گزارش ۴۸ بیمار. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۳؛ شماره ۹: ۲۲۰-۲۰۹.
 50. علی شریفی- محمدعلی جوادی- سید جواد هاشمیان. گزارش یک مورد کیست اپی‌تلیومی قرنیه و درمان آن. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۳؛ شماره ۹: ۲۸۷-۲۸۳.
 51. فرید کریمیان- علی شریفی- محمدعلی جوادی. نتایج پیوند قرنیه در مبتلایان به دیستروفی ماکولر قرنیه در مرکز پزشکی لبافی‌نژاد. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۳؛ شماره ۹: ۳۴۴-۳۳۷.
 52. امیر فرامرزی- دکتر محمدرضا جعفری‌نسب- دکتر محمد‌علی جوادی. مقایسه هیالورونات سدیم و هیدروکسی پروپیل متیل سلولز در ایجاد یووییت به دنبال جراحی آب‌مروارید. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۳؛ شماره ۹: ۳۵۰-۳۴۵.
 53. محمدعلی جوادی. زمان مناسب برای جراحی آب‌مروارید. ضمیمه مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۳؛ شماره ۹: ۳۹-۳۷.
 54. محمدعلی جوادی. کدورت محور بینایی بعد از جراحی آب‌مروارید در کودکان. ضمیمه مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۳؛ شماره ۹: ۲۵-۱۱
 55. محمدعلی جوادی- امیر رضائی- فرید کریمیان. شیوع آب‌مروارید در افراد بالای ۴۰ سال ساکن شهر تهران. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۳؛ شماره ۹: ۳۱۷-۳۰۹.
 56. محمدرضا جعفری‌نسب- محمدعلی جوادی- امیر رضائی. شیوع استفاده از لنزهای تماسی و میزان آگاهی مربوط به آن‌ها در دانش‌آموزان دبیرستان‌های دخترانه تهران. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۳؛ شماره ۱۰: ۱۴-۳.
 57. مهران نیک‌خو- محمدعلی جوادی- محمدرضا جعفری‌نسب. تاثیر اختلاف اندازه قرنیه دهنده و گیرنده پیوند بر میزان عیب انکساری در قوز قرنیه. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۳؛ شماره ۱۰: ۴۰-۳۴.
 58. محمد علی جوادی- دفع پیوند قرنیه: سازوکار، علایم بالینی، تشخیص و درمان. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۳؛ شماره ۱۰: ۱۰۵-۹۰.
 59. مژگان رضایی کنوی- عباسعلی جعفرنژادی- محمدعلی جوادی. تشخیص دو مورد کراتیت آکانتامیبایی با اسکن کانفوکال و درمان موفق آن. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۳؛ شماره ۱۰: ۱۲۳-۱۱۸.
 60. محمدعلی جوادی- محمدرضا جعفری‌نسب- عباسعلی جعفرنژادی. گزارش نتایج و عوارض فیکو و لنز داخل چشمی. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۳؛ شماره ۱۰: ۱۶۹-۱۶۳.
 61. حمید احمدیه- مسعود سهیلیان- محمد پاکروان- حشمت‌اله قنبری- احمد میرشاهی- محمدعلی جوادی. پنج مورد عوارض سگمان خلفی به دنبال لیزیک. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۳؛ شماره ۱۰: ۱۹۱-۱۸۴
 62. ماندانا احمدی- محمدعلی جوادی. دو مورد پیوند مجدد قرنیه در مبتلایان به قوز قرنیه جهت اصلاح آمتروپی و آستیگماتیسم بالا. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۳؛ شماره ۱۰: ۲۴۱-۲۳۶.
 63. علی شریفی- محمدعلی جوادی- محمدرضا جعفری‌نسب. تاثیر جراحی کراتورفرکتیو در کاهش آستیگماتیسم بعد از پیوند قرنیه در قوز قرنیه. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۴؛ شماره ۱۰: ۳۶۲-۳۵۲.
 64. دکتر فرید کریمیان- دکتر محمدعلی جوادی- دکتر روشنک نظری. گزارش دو مورد کراتیت باکتریایی دوطرفه به دنبال کراتکتومی فوتورفرکتیو. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۴؛ شماره ۱۰: ۳۷۶-۳۶۹.
 65. حسین بهاروند- مرضیه ابراهیمی- محمدعلی جوادی. کشت و تکثیر یاخته‌های بنیادی لیمبوس انسان در محیط آزمایشگاه. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۴؛ شماره ۱۰: ۴۲۹-۴۱۹.
 66. زهرا ربانی‌خواه – نسرین رفعتی- محمدعلی جوادی. تاثیر روزه داری بر فشار داخل چشمی در افراد سالم. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۴؛ شماره ۱۰: ۴۹۲-۴۸۹.
 67. محمدعلی جوادی- مژگان رضایی کنوی. عود قوز قرنیه پس از عمل پیوند نفوذی قرنیه. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۴؛ شماره ۱۰: ۵۰۵-۵۰۰.
 68. حمید سوری- محمدعلی جوادی- نسرین رفعتی. شیوع و علل نابینایی و کم‌بینایی در استان تهران، ۸۴-۱۳۸۳. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۴؛ شماره ۱۱: ۱۶۳-۱۵۱.
 69. محمدعلی جوادی- علی غلامی¬نژاد- حسن هاشمی. نتایج کارگذاری حلقه‌های داخل استرومایی قرنیه (Intacs) در درمان کراتوکونوس. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۴؛ شماره ۱۱: ۱۹۰-۱۸۳.
 70. فرید کریمیان- حسین محمدربیع- محمدعلی جوادی. ویژگی‌های توپوگرافیک قرینه در خویشاوندان افراد مبتلا به قوز قرنیه. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۴؛ شماره ۱۱: ۲۰۶-۱۹۹.
 71. مژگان رضایی کنوی- محمدعلی جوادی- معصومه ثناگو. علل پیوند نفوذی قرنیه در ایران طی سال‌های ۸۳-۱۳۷۳. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۴؛ شماره ۱۱: ۲۴۳-۲۳۸.
 72. محمدعلی جوادی- بهرام عین‌الهی- علیرضا برادران رفیعی. نتایج اولیه پیوند اتولوگ یاخته‌های بنیادی کشت داده شده روی پرده آمنیون در مبتلایان به نقص کامل یک‌طرفه یاخته‌های بنیادی لیمبوس. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۵؛ شماره ۱۱: ۲۸۸-۲۷۵.
 73. محمدعلی جوادی- نادر نصیری- حسین سالور. نتایج عمل جراحی کراتوپروستزیس در مرکز پزشکی دکتر لبافی‌نژاد طی سال‌های ۸۲-۱۳۷۴. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۵؛ شماره ۱۱: ۳۶۸-۳۶۲.
 74. محمدعلی جوادی- امیر فرامرزی. کراتوکونژنکتیویت‌های آتوپیک. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۵؛ شماره ۱۱: ۳۹۰-۳۶۹.
 75. عموزاده ج، جوادی م ع، پرکار ف، پرویزی گ، جعفری نسب م ر. نتایج ۳۵ مورد جراحی همزمان آب مروارید، لنز داخل چشمی و پیوند نفوذی قرنیه (جراحی تریپل). مجله چشم پزشکی ایران سال ۱۳۸۴: شماره ۳: ۲۱-۱۲.
 76. محسن رحمتی کامل- محمدعلی جوادی- فرید کریمیان. پیوند لایه‌ای عمیق قرنیه در موکوپلی‌ساکاریدوز نوع ماروتیو-لامی (Maroteaux-lamy). مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۵؛ شماره ۱۱: ۴۰۹-۴۰۶.
 77. محمدعلی جوادی- حمیدرضا ذبیحی یگانه- محسن رحمتی کامل. نتایج پیوند لایه‌ای خودکار قرنیه در درمان جراحی قوز قرنیه. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۵؛ شماره ۱۱: ۴۴۷-۴۳۹.
 78. محمد زارع- فیروز میربابایی قفقازی- محمدعلی جوادی. میزان آلودگی چشم دهنده قبل و بعد از فرایند آلودگی‌زدایی در بانک چشم ایران. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۵؛ شماره ۱۱: ۴۵۶-۴۴۸.
 79. علیرضا برادران رفیعی- سیدحمیدرضا آقایان- بابک ارجمند. پیوند پرده آمنیون برای بازسازی سطح چشم. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۵؛ شماره ۱۱: ۵۵۲-۵۳۱.
 80. روشنک نظری- محمدعلی جوادی. گزارش دو مورد عفونت قرنیه به دنبال مصرف استرویید موضعی در مبتلایان به هیدروپس حاد. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۵؛ شماره ۱۱: ۵۵۷-۵۵۳.
 81. محمدرضا جعفری‌نسب- فیروز میربابایی قفقازی- محمدعلی جوادی. سوراخ‌شدگی تاخیری قرنیه پس از عمل لازک به دنبال مصرف دیکلوفناک موضعی: معرفی مورد و مروری بر منابع. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۵؛ شماره ۱۱: ۵۷۰-۵۶۴
 82. محمدرضا جعفری نسب- محمدعلی جوادی- داوود ملک‌ثابت. نتایج فیکوامولسیفیکشن در بیماران با و بدون سندرم سودواکسفولیشن. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۵؛ شماره ۱۱: ۴۳-۳۷.
 83. محمدرضا جعفری‏نسب- محمدعلی جوادی- فیروز میربابایی قفقازی. گزارش یک مورد شکست اولیه پیوند به همراه علایم سیستمیک به دنبال پیوند قرنیه آلوده به ویروس هرپس سیمپلکس. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۵؛ شماره ۱۱: ۱۰۸-۱۰۵.
 84. زهرا ربانی‌خواه- محمدرضا جعفری‌نسب- فرید کریمیان. نتایج جراحی آب‌مروارید همراه با کارگذاری لنز داخل چشمی اتاق خلفی در کودکان. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۶؛ شماره ۱۲: ۳۴۷-۳۴۳.
 85. محمدعلی جوادی- فیروز میربابایی قفقازی- مژگان رضایی کنوی. کلسیفیکاسیون لنز داخل چشمی: گزارش بالینی و آسیب‌شناختی و مروری بر منابع. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۶؛ شماره ۱۲: ۵۲۸-۵۲۳.
 86. زهرا ربانی‌خواه- محمدعلی جوادی- فرید کریمیان. تاثیر روزه‌داری بر میزان ترشح پایه و زمان گسست اشک و فشار چشم در افراد سالم. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۶؛ شماره ۱۲: ۴۹۱-۴۸۵.
 87. محمدرضا جعفری‌نسب- زهرا ربانی‌خواه- فرید کریمیان. جراحی آب‌مروارید با و بدون برداشتن کپسول خلفی و ویترکتومی قدامی در کودکان ۱۵-۱۰ ساله. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۶؛ شماره ۱۳: ۵۳-۴۸.
 88. دکتر محمدعلی جوادی. تغییرات درمان آب‌مروارید طی ۲۰ سال گذشته. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۲؛ شماره ۹: ۱۸۲-۱۷۲.
 89. محمدعلی جوادی- سیامک زارعی قنواتی. آب‌مروارید و دیابت قندی. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۶؛ شماره ۱۳: ۱۰۳-۸۹.
 90. منیژه مهدوی- محمدعلی جوادی. تظاهرات چشمی در یک بیمار مبتلا به اپیدرمولیز تاولی دیستروفیک نوع غالب. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۶؛ شماره ۱۳: ۱۲۵-۱۲۲.
 91. مژگان رضایی کنوی- عاطفه جوادی- حمیدرضا ذبیحی یگانه. گزارش آسیب‌شناسی یک مورد درگیری قرنیه در بیماری گزرودرما پیگمنتوزوم. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۶؛ شماره ۱۳: ۱۲۹-۱۲۶.
 92. نسرین رفعتی- محمدحسین دهقان- محمدعلی جوادی. شیوع رتینوپاتی دیابتی و عوامل موثر بر آن در استان تهران. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۶؛ شماره ۱۳: ۱۷۵-۱۶۶.
 93. فیروز میربابایی قفقازی- محمدعلی جوادی- منیرالسادات میرزاده. افزایش فشار داخل چشمی ناشی از مصرف استرویید به دنبال کراتکتومی فوتورفرکتیو برای اصلاح نزدیک‌بینی. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۶؛ شماره ۱۳: ۲۰۲-۱۹۶.
 94. مژگان رضایی کنوی- محمدعلی جوادی- عاطفه جوادی. گزارش بالینی، آسیب‌شناسی و فراساختاری یک مورد دیستروفی مزمن قرنیه. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۶؛ شماره ۱۳: ۲۶۷-۲۶۳.
 95. مژگان رضایی کنوی- محمدعلی جوادی- عاطفه جوادی. گزارش تظاهرات اسکن کانفوکال در یک مورد دیستروفی مزمن قرنیه. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۶؛ شماره ۱۳: ۲۷۲-۲۶۸.
 96. محمد زارع- ویکتوریا کیاوش- محمدعلی جوادی. میزان بروز پارگی کپسول خلفی و عوامل مرتبط با آن بعد از فیکوامولسیفیکیشن در بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان لبافی‌نژاد در طول یک سال. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۸؛ شماره ۱۴: ۲۲۸-۲۲۳.
 97. محمد ربیع- مژگان رضایی‌کنوی- محمدعلی جوادی. مقایسه تراکم کراتوسیت‌ها در قرنیه‌های مبتلا به قوز قرنیه و قرنیه‌های طبیعی با استفاده از اسکن کانفوکال. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۸؛ شماره ۱۴: ۲۶۷-۲۶۲.
 98. مژگان رضایی کنوی- عاطفه جوادی- محمدعلی جوادی. آسیب‌شناسی قرنیه گیرندگان بعد از جراحی پیوند قرنیه. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۸؛ شماره ۱۴: ۲۷۴-۲۶۸.
 99. علیرضا رمضانی- معصومه پردیس- نسرین رفعتی. علل ضعف بینایی در مراجعان به کلینیک‌ توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۸؛ شماره ۱۴: ۲۸۰-۲۷۵.
 100. حسین ضیایی- مرضیه کتیبه- منیرالسادات میرزاده. بررسی میزان رضایت‌مندی بیماران از خدمات چشم پزشکی سرپایی و بستری بیمارستان لبافی نژاد. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۸؛ شماره ۱۴: ۲۹۷-۲۸۹.
 101. محمدعلی جوادی- سپهر فیضی- فیروز میربابایی. اصلاح آستیگماتیسم پس از جراحی پیوند عمیق لایه‌ای قدامی قرنیه در بیماران مبتلا به قوز قرنیه. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۸؛ شماره ۱۴: ۳۶۶-۳۶۱.
 102. دکتر محمدعلی جوادی- دکتر حسین جمالی- دکتر سپهر فیضی. نتایج بالینی پیوند لایه‌ای عمیق قرنیه به روش Big Bubble در بیماران مبتلا به قوز قرنیه. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۸؛ شماره ۱۵: ۴۰-۳۱.
 103. دکتر محمدعلی جوادی- دکتر سپهر فیضی- دکتر محمدرضا جمشیدی فارسانی. مقایسه پیوند لایه‌ای عمیق قرنیه و پیوند نافذ در درمان قوز قرنیه. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۸؛ شماره ۱۵: ۵۰-۴۱.
 104. دکتر محمد زارع- دکتر محمدعلی جوادی- دکتر سیامک زارعی قنواتی. علل پیوند قرنیه در مرکزآموزشی درمانی لبافی‌نژاد در سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۸؛ شماره ۱۵: ۵۷-۵۱.
 105. دکتر محسن رحمتی کامل- دکتر محمدرضا جعفری‌نسب- دکتر محمدعلی جوادی. بررسی غشای دسمه توسط میکروسکوپ الکترونی و نوری در پیوند لایه¬ای عمیق به روش حباب بزرگ . مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۸؛ شماره ۱۵: ۱۱۶-۱۱۱.
 106. دکتر مژگان رضایی کنوی- دکتر محمدعلی جوادی- پژمان فهیم. اثر تزریق داخل ویتره قطره استریل چشمی کلرامفنیکل بر اندوتلیوم قرنیه دهنده. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۸؛ شماره ۱۵: ۱۲۰-۱۱۷.
 107. دکتر محمدعلی جوادی- دکتر سپهر فیضی- دکتر حسین پورسلمان. اثر سیکلوسپورین A موضعی در پیش‌گیری و درمان رد پیوند قرنیه. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۸؛ شماره ۱۵: ۱۳۴-۱۲۸.
 108. دکتر علیرضا برادران رفیعی- دکتر محمدعلی جوادی- دکتر مژگان رضایی کنوی. کاهش سلول‌های بنیادی لیمبوس در کراتوپاتی مزمن و دیررس ناشی از گاز خردل. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۹؛ شماره ۱۵: ۱۸۵-۱۷۷.
 109. دکتر مژگان رضایی کنوی- دکتر محمدعلی جوادی- طاهره چمنی. تظاهرات فراساختاری اندوتلیوم قرنیه اهدایی در میکروسکوپ کانفوکال. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۹؛ شماره ۱۵: ۲۱۷-۲۱۳.
 110. دکتر محمدعلی جوادی- دکتر سپهر فیضی- دکتر مهدی توکلی. تورم موضعی قرنیه ناشی از باقی ماندن قطعه کوچکی از هسته عدسی بعد از عمل فیکوامولسیفیکیشن. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۹؛ شماره ۱۶: ۱۶۸-۱۶۶.
 111. دکتر محمدعلی جوادی- دکتر سپهر فیضی. بلفاریت و بیماری‌های التهابی لبه پلک. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۹؛ شماره ۱۶: ۱۵۸-۱۴۲.
 112. دکتر محمدعلی جوادی- دکتر سپهر فیضی- دکتر بهروز رضاعی. نتایج پیوند لایه‌ای عمیق قدامی قرنیه به روش حباب بزرگ درکراتکتازی بعد از لیزیک. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۹؛ شماره ۱۶: ۱۴۱-۱۳۶.
 113. دکتر حسین ضیایی- دکتر محمدرضا جعفری‌نسب- دکتر محمد علی جوادی. بررسی اپیدمولوژیک قوز قرنیه در استان یزد. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۹؛ شماره ۱۶: ۱۸-۹.
 114. دکتر علیرضا برادران رفیعی- دکتر آسیه عبداللهی- دکتر محمدحسین جبارپور بنیادی. پیوند کراتولیمبال آلوگرافت در بیماران مبتلا به کمبود کامل سلول‌های بنیادی لیمبوس. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۸۹؛ شماره ۱۵: ۱۷۶-۱۶۷.
 115. دکتر سپهر فیضی- دکتر امیر فرامرزی- دکتر محمدعلی جوادی. کراتیت نوکاردیایی دوطرفه متعاقب جراحی فتورفرکتیوکراتکتومی: گزارش یک مورد بیمار. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۹۰؛ شماره ۱۶: ۲۷۸-۲۷۴.
 116. دکتر ژاله رجوی- دکتر مرضیه کتیبه- دکتر محمدعلی جوادی. بررسی علل قابل اجتناب نابینایی و کم‌بینایی در شهرستان ورامین. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۹۰؛ شماره ۱۶: ۱۹۰-۱۷۹.
 117. دکتر محمد زارع- دکتر محمدعلی جوادی- دکتر بهرام عین‌اللهی. علل پیوند قرنیه در مرکز پزشکی شهید لبافی‌نژاد طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۹۰؛ شماره ۱۶: ۳۱۱-۳۰۶.
 118. دکتر سپهر فیضی- دکتر محمدرضا جعفری نسب- دکتر علی هاشملو. مقایسه شاخص‌های بیومکانیک قرنیه‌های پیوندی پس از پیوند تمام‌ضخامتی و پیوند لایه‌ای عمیق با استفاده از دستگاه تحلیل‌گر پاسخ چشمی. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۹۰؛ شماره ۱۶: ۳۴۳-۳۳۸.
 119. دکتر محمدعلی جوادی- دکتر سپهر فیضی- دکتر محمد فاتحی. سندرم خشکی چشم. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۹۰؛ شماره ۱۷: ۷۷-۶۰.
 120. دکتر سپهر فیضی- دکتر محمد پاکروان- دکتر پرویز ملکی‌فر- دکتر محمدعلی جوادی. مقایسه دقت سنجش فشار داخل چشمی پس از پیوند نافذ قرنیه توسط تحلیل‌کننده پاسخ چشمی با تونومتر تماسی گلدمن. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۹۰؛ شماره ۱۷: ۱۰۰-۹۳.
 121. دکتر محمدعلی جوادی- دکتر محمدرضا جعفری‌نسب- دکتر سپهر فیضی. روش‌های جراحی پیوند سلول‌های بنیادی اپی‌تلیوم و پیوند قرنیه در درمان کراتوپاتی تاخیری ناشی از گاز خردل. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۹۰؛ شماره ۱۷: ۱۱۹-۱۰۸.
 122. دکتر محمدرضا جعفری‌نسب- دکتر سپهر فیضی- دکتر محمدعلی جوادی. پیوند قرنیه لایه‌ای در درمان کراتیت ناشی از گاز خردل. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۹۰؛ شماره ۱۷: ۱۳۸-۱۳۰.
 123. دکتر مرضیه کتیبه- دکتر آرمن اسکندری- دکتر حسین ضیایی- دکتر محمدعلی جوادی. استفاده از شبیه‌ساز EYESI در آموزش جراحی فیکوامولسیفیکاسیون به دستیاران چشم‌پزشکی. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۹۰؛ شماره ۱۷: ۱۶۱-۱۵۵.
 124. دکتر محمدرضا روحانی- دکتر حسام‌الدین جغتایی- دکتر سپهر فیضی- دکتر محمدنعیم امینی‌فرد-

دکتر محمدحسین ولیداد- دکتر محمدعلی جوادی. شاخص‌های اندوتلیوم قرنیه پس از انجام دو روش چرخشی و طولی فیکوامولسیفیکاسیون. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۹۰؛ شماره ۱۷: ۳۶-۳۱.

 1. دکتر محمد علی جوادی- دکتر سپهر فیضی- دکتر امیر فرامرزی. کلاژن کراس‌لینکینگ. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۹۰؛ شماره ۱۷: ۱۷۷-۱۷۱.
 2. دکتر محمدمهدی صدوقی- ‌دکتر علیرضا برادران رفیعی- دکتر بیژن آب‌آذر- ‌دکتر محمدعلی جوادی. سوختگی‌های شیمیایی چشم. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۹۱؛ شماره ۱۷: ۲۷۵-۲۵۹.
 3. دکتر سپهر فیضی- دکتر شاهین یزدانی- دکتر پرویز ملکی‌فر- دکتر محمدعلی جوادی. بیومکانیک قرنیه پیوندی پس از پیوند نافذ در قوز قرنیه. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۹۱؛ شماره ۱۷: ۳۳۸-۳۳۳.
 4. دکتر مجتبی صحت- دکتر مرضیه کتیبه- دکتر حمیدرضا معین- دکتر آرمن اسکندری- دکتر پریسا طالبیان- دکتر حسین ضیایی- دکتر محمدمهدی صدوقی- دکتر محمدعلی جوادی. روند جراحی آب‌مروارید وابسته به سن و نسبت اعمال جراحی آب‌مروارید چشم دوم در بیمارستان لبافی‌نژاد. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۹۱؛ شماره ۱۷: ۳۵۶-۳۵۱.
 5. دکتر محمدعلی جوادی- دکتر سپهر فیضی- دکتر حمیدرضا معین. نتایج جراحی پیوند نافذ قرنیه هم‌زمان با جراحی آب‌مروارید به روش خارج کپسولی در مقایسه با فیکوامولسیفیکاسیون. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۹۱؛ شماره ۱۸: ۲۲-۱۳.
 6. دکتر علی صدیقی- دکتر محمدعلی جوادی- دکتر سپهر فیضی. نتایج جراحی هم‌زمان فیکوترابکولکتومی به همراه میتومایسین به روش یک محل در بیماران مبتلا به گلوکوم و آب‌مروارید. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۹۱؛ شماره ۱۸: ۳۰-۳۸.
 7. دکتر محمدرضا جعفری‌نسب- دکتر فرید کریمیان- دکتر امیر فرامرزی- دکتر سپهر فیضی- دکترحسین حسن‌پور- دکتر مهدی یاسری- دکتر محمد علی جوادی. حساسیت و ویژگی گالیله و ارب‌اسکن در تشخیص قوز قرنیه تحت بالینی. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۹۱؛ شماره ۱۸: ۳۹-۴۷.
 8. دکتر باقر حسینی- دکتر مژگان رضایی کنوی- دکتر محمدعلی جوادی. کلویید و ضایعات شبه کلویید قرنیه؛ گزارش موارد و مروری برمتون. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۹۱؛ شماره ۱۸: ۹۱-۸۴.
 9. دکتر محمدعلی جوادی، دکتر سپهر فیضی، دکتر محمدرضا جعفری نسب، دکتر فرید کریمیان، دکتر لیلا غیاثیان. نتایج بالینی پیوند قرنیه نفوذی و لایه‌ای در درمان کراتیت ناشی از گاز خردل. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۹۱: شماره ۱۸: ۲-۱۰.
 10. دکتر مرضیه کتیبه- دکتر حسین ضیایی- دکتر ژاله رجوی- دکتر سارا حسینی- بهاره خیری- دکتر محمدعلی جوادی. بررسی شاخص‌های عمل جراحی آب‌مروارید در شهرستان ورامین. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۹۲؛ شماره ۱۸: ۳۰۵-۲۹۵.
 11. دکتر منصور شهریاری- دکتر سپهر فیضی- ‌دکتر مهدی یاسری- دکتر محمد علی جوادی. پیامدهای جراحی آب‌مروارید سنی به روش فیکوامولسیفیکاسیون در بیماران مبتلا به سندرم سودواکسفولیاسیون. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۹۲؛ شماره ۱۸: ۳۱۴-۳۰۶.
 12. دکتر حمیدرضا حسنی- دکتر محمد علی جوادی- دکتر سپهر فیضی. فتورفراکتیو کراتکتومی، موارد کاربرد، تکنیک‌ها، عوارض و راهکارهای پیشگیری و درمان آن‌ها. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۹۲؛ شماره ۱۸: ۳۴۳-۳۲۱.
 13. دکتر محمدعلی جوادی- دکتر سپهر فیضی- دکتر ستاره کریم‌دیزانی- دکتر حمیدرضا معین. نتایج پیوند قرنیه نافذ در مرحله هیدروپس حاد در قوزقرنیه. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۹۲؛ شماره ۱۸: ۴۱۸-۴۱۲.
 14. دکتر مرضیه کتیبه ، دکتر حسین ضیایی، دکتر آرمن اسکندری، دکتر حمیدرضا معین، دکتر محبوبه میرزایی، معصومه کلانتریون ، دکتر محمدعلی جوادی. الگوی پیش‌گیری از اندوفتالمیت بعد از جراحی آب‌مروارید در ایران. مجله چشم پزشکی بینا ١٣٩٢ ؛ دوره ١٩ ، شماره ۱: ۹-۳
 15. دکتر محمد ساری محمدلی- دکتر محمدعلی جوادی- دکتر فرید کریمیان. نتایج پیوند نفوذی قرنیه در کودکان زیر ۱۲ سال در بیمارستان شهید لبافی‌نژاد طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۹۲؛ شماره ۱۹: ۲۵-۱۹.
 16. دکتر حسین ضیایی- دکتر مرضیه کتیبه- دکتر محمد پاکروان- دکتر رضا سلیمانی‌زاد- دکتر مهدی یاسری-

دکتر حمیدرضا گیلاسی- دکتر محمدعلی جوادی. شیوع عیوب انکساری و عوامل موثر بر آن در جمعیت ۴۰ تا ۸۰ سال شهرستان یزد در سال ۱۳۹۰. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۹۳؛ شماره ۱۹: ۲۱۵-۲۰۵.

 1. دکتر ژاله رجوی- دکتر محمدعلی جوادی- دکتر نارسیس دفتریان. راهنمای بالینی درمان آب‌مروارید بالغین؛ بومی شده برای جمعیت ایرانی. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۹۳؛ شماره ۱۹: ۲۰۴-۱۸۳.
 2. دکتر آزاده دوزنده- دکتر محمدرضا جعفری‌نسب- دکتر بهاره بهداد- دکتر محمدعلی جوادی. مقایسه سه نوع لنز داخل چشمی در جراحی آب‌مروارید مادرزادی کودکان. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۹۳؛ شماره ۱۹: ۳۱۱-۳۰۵.
 3. محمد پاکروان- محمدعلی جوادی- شاهین یزدانی. توزیع فشار داخل چشمی، ضخامت مرکزی قرنیه و نسبت عمودی کاپ به دیسک در یک جمعیت سالم ایرانی: مطالعه یزد. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۹۳؛ شماره ۲۰: ۱۱-۳.
 4. محمدعلی جوادی- سپهر فیضی- فاطمه جوادی. مقایسه نتایج پیوند نفوذی قرنیه و پیوند لایه‌ای عمیق قدامی قرنیه در بیماران مبتلا به قوز قرنیه و کراتوکونژنکتیویت بهاره. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۹۳.
 5. سپهر فیضی- محمدعلی جوادی- مژگان رضایی کنوی، فاطمه جوادی. تاثیر کیفیت بافت دهنده بر پیامدهای بالینی پیوند لایه‌ای عمیق قدامی قرنیه. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۹۳؛ شماره ۲۰: ۳۵-۲۶.
 6. محمدعلی جوادی- سپهر فیضی- فاطمه جوادی و همکاران. گزارش نتایج بالینی پیوند قرنیه لایه‌ای عمیق قدامی با استفاده از قرنیه دهنده تازه و منجمد شده. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۹۳؛ شماره ۲۰: ۱۵۴-۱۴۵.
 7. آزاده دوزنده- محمدرضا جعفری‌نسب- بهاره بهداد- محمدعلی جوادی. تغییرات عیوب انکساری در کودکان سودوفاک طی ۱۰ سال پی‌گیری. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۹۳؛ شماره ۲۰: ۱۶۱-۱۵۵.
 8. سپهر فیضی- محمدعلی جوادی- فرید کریمیان. ویژگی‌های بافت قرنیه دهنده استفاده شده در پیوند قرنیه نافذ در مقایسه با پیوند قرنیه لایه‌ای عمیق قدامی. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۹۳؛ شماره ۲۰: ۱۸۹-۱۸۳.
 9. سپهر فیضی- محمدعلی جوادی- فاطمه جوادی. نتایج پیوند قرنیه لایه‌ای عمیق قدامی در بیماران مبتلا به قوزقرنیه با و بدون کراتوکنژنکتیویت بهاره غیرفعال. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۹۴؛ شماره ۲۰: ۲۴۹-۲۴۲.
 10. حسین محمدربیع- نادر نصیری- محمدحسن سیفی- الهام محمدربیع- مهسان اسدی- محمدعلی جوادی. کیست درمویید اپی‌بولبار و همراهی با سندرم واکترل. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۹۴؛ شماره ۲۰: ۲۸۹-۲۸۶.
 11. محمدعلی جوادی- سپهر فیضی- حسن قاسمی- پرویز ملکی فر- فاطمه جوادی. تاثیر کیفیت بافت دهنده بر نتایج بالینی پس از پیوند قرنیه نافذ در قوزقرنیه. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۹۴؛ شماره ۲۰: ۳۴۴-۳۳۷.
 12. مژگان رضایی کنوی- مجید قلعه‌نویی- طاهره چمنی- محمدعلی جوادی. مقایسه نگه‌داری کوتاه‌مدت قرنیه‌های اهدایی در محیط Optisol-GS با محیط CEBI ساخته شده در بانک چشم جمهوری اسلامی ایران. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۹۴؛ شماره ۲۰: ۳۷۳-۳۶۷.
 13. مهدی توکلی- مهناز مصلایی- پرویز ملکی‌فر- سعید کریمی- محمد علی جوادی. یک مورد ملانوم بدخیم پلک با تظاهر به صورت شالازیون. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۹۴؛ شماره ۲۰: ۴۰۵-۴۰۱.
 14. سیدهاشم دریاباری- سپهر فیضی- محمدعلی جوادی. عوامل موثر در ایجاد حباب بزرگ در پیوند قرنیه لایه‌ای عمیق قدامی در بیماران مبتلا به قوزقرنیه. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۹۴؛ شماره ۲۱: ۳۸-۳۲.
 15. سیامک دلفزای باهر- سپهر فیضی- محمدعلی جوادی. علامت حلقه دوگانه برای تایید جهت صحیح لنتیکول دهنده حین عمل DSAEK. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۹۴؛ شماره ۲۱: ۵۱-۴۵.
 16. منصور شهریاری- نازنین بهناز- محمدعلی جوادی. مروری بر استفاده از داروهای خانواده تتراسیکلین در چشم‌پزشکی. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۹۴؛ شماره ۲۱: ۶۹-۶۱.
 17. ابراهیم شیرزاده، محمدعلی جوادی، سپهر فیضی. تظاهرات متفاوت عود دیستروفی لاتیس قرنیه در بافت پیوندی دو چشم یک بیمار. مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار. سال ۱۳۹۴: دوره ۲۲: شماره ۶.
 18. محمدعلی جوادی- سپهر فیضی- رویا جعفری. نتایج پیوند قرنیه به روش DSAEK در بیماران مبتلا به کراتوپاتی تاولی پسودوفاک و دیستروفی اندوتلیال فوکس. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۹۴؛ شماره ۲۱: ۱۱۶-۱۰۸.
 19. سیدهاشم دریاباری- سپهر فیضی- محمد‌علی جوادی. نتایج بالینی پس از پیوند قرنیه لایه‌ای عمیق قدامی با و بدون ایجاد حباب بزرگ. مجله چشم پزشکی بینا سال ۱۳۹۴؛ شماره ۲۱: ۱۲۹-۱۲۴.

مقالات در مجلات بین المللی:

 • Sajjadi SH, Javadi MA, Ahmadieh H. Anterior Megalophthalmos. Medical Journal of the IR Iran. 1988;2(1):11-14.
 • Javadi M A. Ophthalmologic manifestation of herpes simplex infection. Pediatric infectous disease. 1991; 3:149-155.
 • Sajadi H, Javadi M.A. Megalophthalmos: introducing 2 cases. Iranian Journal of Ophthalmology.1986; 12(2).
 • Javadi M.A. Rahbani M, Sajadi H. Trubecolectomy and its results in Labbafinejad Medical Center. Iranian Journal of Ophthalmology. 1991; 3: 14-18.
 • Javadi M.A., Josheghani M, Sajadi H. Outcomes of corneal graft in macular dystrophy in Labbafinejad Medical Center. Iranian Journal of ophthalmology.1992; 2:27-33
 • Sajjadi S.H., Javadi M.A. Superficial Juvenile Granular Dystrophy. Ophthalmology, 1992, 99, 95-102.
 • Javadi M.A., Mohammadi M.J. A comparison Between Donor-Recipient Corneal size and its Effect on the Ultimate Refractive Error Induced in     Cornea, 1993, 12,    ۴۰۱-۴۰۵.
 • Javadi M.A., Hemmati R, Nasiri N, Sajadi H. Outcomes of corneal graft in congenital hereditary endothelial dystrophy in Labbafinejad Medical Center. Iranian Journal of Ophthalmology. 1992 ;3:20-25.
 • Javadi M.A., Karimian F, Einollahi B. Acanthameba keratitis (A report of two diagnosed cases with successful treatment). Iranian Journal of Ophthalmology .1993; 1:7-12.
 • Javadi M.A. Microlamellar keratectomy, Iranian Journal of Ophthalmology. 1993;2:4-10.
 • Sajjadi SH, Javadi MA, et al. Results of Penetrating Keratoplasty in CHED. Cornea 1995,14,18-25.
 • Javadi MA, Mirdehghan SA, et al. Richner-Hanhart Syndrome, (Thyrosinomia Type II) Report of Two Cases in a Family. Middle East Journal of Ophthalmology. 1995, 3, 3, 197-202.
 • Javadi M.A., Karimian F, Ebadollahi, Outcomes of filtering with 5FU injection in Labbafinejad Medical center. Iranian Journal of Ophthalmology. 2004;1:1-16.
 • Javadi M.A., A comparison between radial keratotomy and eximer laser to correct myopia. Iranian Journal of Ophthalmology. 1995; 1:1-7.
 • Javadi M.A., Jafarinasab M, Mirdehghan M, Cataract surgery and intraocular lens implantation in anterior megalophthalmos. The journal of the Iranian society of ophthalmology 2000; 12(82):46-54.
 • Sanjari Araghi A. Javadi A.M, et. al. Study of outcomes of phacoemulsification and IOL implantation in patients with Fuchs heterochromic iridocyclitis. Iranian Journal of Ophthalmology. 2002; 14(1): 31-38.
 • Zabihi Yegane H.R, Javadi A.M, et.al. Lamilar keratoplasty by microkeratome. Iranian Journal of Ophthalmology. 2002; 15(2): 28-32.
 • Javadi M.A., Fayaz A., et al. Transmission of Rabies by Corneal Graft. Cornea 1996, 15, 431-433.
 • Soheilian M., Karimian F., Javadi M.A., Sajjadi H., Ahmadieh H., Azarmina M., Valaee N., Rahmani B., Peyman G.A. Surgical management of cataract and posterior chamber intraocular- lens implantation in Fuch’s heterochromic iridocyclitis. International Ophthalmology 1997, 21, 137-141.
 • Ahmadieh H., Javadi M.A., et al. Primary posterior capsulectomy, anterior vitrectomy, lensectomy and posterior chamber intraocular lens implantation in children, limbal VS pars plana. Journal of Cataract and Refractive Surgery 1999, 25, 768- 775.
 • Jafarinasab M.R, Javadi M.A, Outcomes and complications of cataract surgery by phacoemulsification and lensectomy in age-related cataract. The Journal of Iranian Society of Ophthalmology. 2000; 182: 11-18.
 • Javadi M.A., Jafarinasab M.R., Mirdehghan S.A. Cataract surgery and intraocular lens implantation in anterior megalophthalmos. J Cataract Refract Surg 2000, 26, 1687-1690.
 • Rafati N, Jafarinasab M, Javadi M.A., Results of LASIK in myopia with or without astigmatism . The journal of the Iranian society of ophthalmology, 2001; 13(1): 67-71.
 • Ahmadieh H., Javadi M.A. Intra-ocular lens implantation in children. Curr Opin Ophthalmol 2001, 12, 30-34.
 • Javadi M.A. An Atlas of allergy. Despite region, patients everywhere present with similar symptoms. Ocular surgery news. 1998,1-5.
 • Javadi M.A., Baradaran-Rafii M.R., Zamani M., Karimian F., Zare M., Einollahi B., Jafarinasab M.R., Yazdani S. Penetrating Keratoplasty in Young Children with Congenital Hereditary Endothelial Dystrophy. Cornea, 2003, vol 22, No. 5, 420-423.
 • Javadi M.A., Karimian F.,Hosseinzadeh A., Noroozizadeh H.M., Sa’eedifar M.R., Rabie H.M. Lamellar crescentic resection for pellucid marginal corneal degeneration. Journal of refractive surgery, 2004, Vol 20, 162-165.
 • Javadi M.A., Baradaran-Rafii M.R., Kamalian N., Karimian F., Jafarinasab M.R., Yazdani S. Concomitant Keratoconus and Macular Corneal Dystrophy. Cornea, 2004, 23, 5, 508-512
 • Javadi M.A., Yazdani S., Sajjadi H., Jadidi K., Karimian F., Einollahi B., Jafarinasab M.R., Zare M. chronic and delayed onset mustard ags keratitis-report of 48 patients and review of literature American Academy of Ophthalmology. 2005, vol. 112, No. 4, 617-625
 • Javadi M.A., Jafarinasab M.R., Sanjari Araghi A.A., Mohammadpour M., Yazdani S., Outcomes of phacoemulsification and in-the-bag intraocular lens implantation in Fuchs’ heterochromic iridocyclitis. J Cataract Refract Surg 2005, 31, 997-1001.
 • Ahmadieh H., Javadi M.A., Cilioretinal artery occlusion following laser in situ keratomileusis. The journal of retinal and vitreous diseases, 2005, VOL 25, No.4, 533-537
 • Javadi M.A., Fallahi Motlagh B., Jafarinasab M.R., Rabbanikhah Z., Anissian A., Souri H., Yazdani S., Outcomes of penetrating keratoplasty in keratoconus Cornea. Vol 24, no 8, Novemder 2005. 941-946
 • Sanagou M, Javadi A.M. et.al. Study of outcomes of corneal graft in children in Labbafinejad Medical Center 1986-1994. Iranian Journal of Ophthalmology. 2003; 16(3): 10-21.
 • Fallahi Motlag B, Javadi M.A, et.al. The study of results of corneal graft in patients with keratoconus. Iranian Journal of Ophthalmology. 2003; 16(4): 9-19.
 • Naderi M, Javadi A.M ,et.al. Comparison of 3 different suturing techniques in postkeratoplasty astigmatism in patients with keratoconus. Iranian Journal of ophthalmology 2004; 17(3): 26-37.
 • Javadi M.A ,et.al. Limbal stem cell transplantation in 22 cases of keratitis caused by mustard gas. Iranian Journal of ophthalmology 2004; 17(4): 37-45.
 • Baradaran-Rafii A , Karimian F, Javadi MA, Jafarinasab MR , Nowroozpour K , Hosseini M , Anisian A. Corneal Graft Rejection: Incidence and Risk Factors. Iranian journal of Ophthalmology 2007;2(1 ): 7-14
 • Javadi MA, Seadat H , Jafarinasab MR , Rafati N , Karkhaneh Yousefi  Z , Vasheghani Farahani A, Souri H , Anisian A. Association of Keratoconus and Mitral Valve Prolapse . Iranian journal of Ophthalmology 2007;2(1 ): 15-18
 • Soleimani MR , Einollahi B , Javadi MA , Torbati P Jafarinasab MR, Karimian F, Zare M , Sharifi A , Nikkhoo M. Anterior Chamber Contamination at the Conclusion of Phacoemulsification. Iranian journal of Ophthalmology 2007;2(1 ):19-22
 • Karimian F, Javadi MA, Jafarinasab MR. Pediatric Cataract Surgery. Iran J Ophthalmic Res. 2007 ;2(2) : 146- 153.
 • Baradaran-Rafii A, Aghayan HR , Arjmand B , Javadi MA. Amniotic Membrane Transplantation. Iranian journal of Ophthalmology 2007;2(1 ): 58-75
 • Mohammadpour M., Javadi M.A. Keratitis associated with multiple endocrine deficiency. Cornea. Vol 25, no 1, January 2006, 112-114
 • Javadi M.A., Sharifi A., Hashemian S.J., Yazdani S., Parvizi G., Rezaei Kanavi M. Management of intracorneal epithelial cysts with ethanol irrigation and cyst wall excision. A clinicopathologic report. Cornea volume 25, number 4, 2006;479-481
 • Mohammadpour M., Javadi M.A., Karimian F. Limbal stem cell deficiency in the context of autoimmune polyendocrinopathy European Journal of ophthalmology. Vol. 16 no. 0, 2006, 1-3
 • Mohammadpour M., Jafarinasab M.R .,Javadi M.A. Outcomes of acute postoperative inflammation after cataract surgery. Eur J Ophthalmol 2007 ; 17(1):20_8
 • Javadi M.A , Naderi M , Zare M , Jenaban A , Rabei H,M MD, Anisian A. Comparison of the effect of three suturing techniques on postkeratoplasty astigmatism in keratoconus.  Cornea . vol 25 ,Num 9 , ( 1029_1033) 2006
 • Javadi M.A, Mohammadpour M., Mohammad Rabei H . Keratectasia After Lasik but not after PRK in one patient. Journal of Refractive Surgery ,Vol 22, (817_820) October 2006
 • Javadi M.A, Rezaei Kanavi M, Ahmadi M, Yazdani S. Outcomes of epikeratoplasty for advanced keratoglobus. Cornea . vol 26 ,Num 2 ,( 154_157) February 2007
 • Ahmadieh H., Banaee T., Javadi M.A., Jafarinasab M.R., Yazdani S., Sajadi H. Vitreoretinal disorders in anterior megalophthalmos. Japanese Journal of Ophthalmology, 2006:50:515_523
 • Javadi M A. Pediatric Cataract Surgery. Journal Ophthalmic & vision Research 20094(4): 199-200.
 • Rezaei Kanavi M, Javadi M.A, Sanagoo M . Indications for Penetrating keratoplasty in Iran . Cornea .vol : 26 , Num : 5 , June 2007, ( p : 561_563)
 • Alavi A., Elahi E ., Hosseini tehrani MA., Asadi amoli F ., Javadi MA ., Rafati N ., Chiani M ., Bani Hosseini , Bayat B., Kalhor R ., Amini S.H . Four Mutations (three Nvel , one Founder ) in ACSTD2 Among  Iranian GDLD Patients. Invest ophthalmol vis sci .2007;48
 • Kanavi MR, Foroutan AR, Kamel MR, Afsar N, Javadi MA. Candida Interface Keratitis After Deep Anterior Lamellar Keratoplasty: Clinical, Microbiologic, Histopathologic, and Confocal Microscopic Reports. 2007 Sep;26(8):913-916
 • Baharvand H., Ebrahimi M ., Javadi MA. Comparison of characteristics of cultured limbal cells on denuded amniotic membrane and fresh conjunctival, limbal and corneal tissues. Dev Growth Differ. 2007 Apr;49(3):241-51.
 • Karimian F, Baradaran-Rafii A, Javadi MA, Nazari R, Rabei HM, Jafarinasab MR . Bilateral bacterial keratitis in three patients following photorefractive keratectomy. J Refract Surg. 2007 Mar;23(3):312-5.
 • Kanavi MR, Javadi M, Yazdani S, Mirdehghanm S. Sensitivity and specificity of confocal scan in the diagnosis of infectious keratitis . 2007 Aug;26(7):782-6
 • Javadi MA, Yazdani S, Kanavi MR, Mohammadpour M, Baradaran-Rafiee A, Jafarinasab MR, Einollahi B, Karimian F, Zare M, Naderi M, Rabei HM. Long-term outcomes of penetrating keratoplasty in chronic and delayed mustard gas keratitis. 2007 Oct;26(9):1074-8
 • Karimian F, Aramesh S, Rabei HM, Javadi MA, Rafati N. Topographic evaluation of relatives of patients with keratoconus. ۲۰۰۸ Sep;27(8):874-8.
 • Javadi MA, Baradaran-Rafii A. Living-related conjunctival-limbal allograft for chronic or delayed-onset mustard gas keratopathy. ۲۰۰۹ Jan;28(1):51-7.
 • Ghasemi H, Ghazanfari T, Babaei M, Soroush MR, Yaraee R, Ghassemi-Broumand M, Javadi MA, Foroutan A, Mahdavi MR, Shams J, Pourfarzam S, Moaiedmohseni S, Nadoushan MR, Owlia P, Panahi Y, Hassan ZM, Faghihzadeh S. Long-term ocular complications of sulfur mustard in the civilian victims of Sardasht, Iran. Cutan Ocul Toxicol. 2008;27(4):317-26.
 • Javadi MA, Kanavi MR, Zarei S, Mirbabaei F, Jamali H, Shoja M, Mahdavi M, Naghshgar N, Yazdani S, Faramarzi A. Outbreak of Nocardia keratitis after photorefractive keratectomy Clinical, microbiological, histopathological, and confocal scan study. J Cataract Refract Surg. 2009 Feb;35(2):393-398
 • Ghasemi H, Ghazanfari T, Ghassemi-Broumand M, Javadi MA, Babaei M, Soroush MR, Yaraee R, Faghihzadeh S, Poorfarzam S, Owlia P, Naghizadeh MM, Etezad-Razavi M, Jadidi K, Naderi M, Hassan ZM. Long-term ocular consequences of sulfur mustard in seriously eye-injured war veterans. Cutan Ocul Toxicol. 2009;28(2):71-7.
 • Faramarzi A, Javadi MA. Comparison of 2 techniques of intraocular lens implantation in pediatric cataract surgery. J Cataract Refract Surg. 2009 Jun;35(6):1040-5.
 • Javadi MA, Feizi S, Yazdani S, Sharifi A, Sajjadi H. Outcomes of augmented relaxing incisions for postpenetrating keratoplasty astigmatism in keratoconus. ۲۰۰۹ Apr;28(3):280-4.
 • Ghazanfari T, Faghihzadeh S, Aragizadeh H, Soroush MR, Yaraee R, Mohammad Hassan Z, Foroutan A, Vaez-Mahdavi MR, Javadi MA, Moaiedmohseni S, Azizi F, Panahi Y, Mostafaie A, Ghasemi H, Shams J, Pourfarzam S, Jalali-Nadoushan MR, Fallahi F, Ebtekar M, Davoudi SM, Ghazanfari Z, Ardestani SK, Shariat-Panahi S, Moin A, Rezaei A, Kariminia A, Ajdary S, Mahmoudi M, Roshan R, Ghaderi S, Babai M, Naghizadeh MM, Ghanei MM, The Sardasht-Iran Cohort Study Research Group S. Sardasht-Iran cohort study of chemical warfare victims: design and methods. Arch Iran Med. 2009 Jan;12(1):5-14.
 • Javadi MA, Mirbabaei Ghafghazi F,Mirzadeh M, Yazdani S, Yaseri M. Steroid induced ocular hypertension following myopic photorefractive keratectomy. Iran J Ophthalmic Res. 2008 ;3(1) : 42-46.
 • Javadi MA, Kanavi MR, Faramarzi A, Naghshgar N, Mirbabaei F, Ramyar A. Relapse of Acute Lymphoblastic Leukemia as a Conjunctival Mass in a 9-Year-Old Girl. J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 2009 Jun 25:1-3.
 • Ghasemi H, Ghazanfari T, Yaraee R, Ghassemi-Broumand M, Soroush MR, Pourfarzam S, Masdari Z, Faghihzadeh S, Babaei M, Javadi MA, Kiuchi Y, Naghizadeh MM, Owlia P, Hassan ZM. Evaluation of relationship between the serum levels of inflammatory mediators and ocular injuries induced by sulfur mustard: Sardasht-Iran Cohort Study. Int Immunopharmacol. 2009 Dec;9(13-14):1494-8
 • Javadi MA, Feizi S, Mirbabaee F, Rastegarpour A. Relaxing Incisions Combined With Adjustment Sutures for Post-Deep Anterior Lamellar Keratoplasty Astigmatism in Keratoconus. ۲۰۰۹
 • Javadi MA, Katibeh M, Rafati N, Dehghan MH, Zayeri F, Yaseri M, Sehat M, Ahmadieh H. Prevalence of diabetic retinopathy in Tehran Province: A population-based study. BMC Ophthalmol. 2009 Oct 16;9(1):12.
 • Amini H., Javadi MA, Yazdani S, Pakravan M, KarimianF, Rezaei A, Nouri-MahdaviK, Zarei R,. Miraftabi A, Baradaran RafieeA, Eslami Y, JabarvandM, Valaie N. The Prevalence of Glaucoma in Tehran, Iran. Iran J Ophthalmic Res 2007; 2(2) :3-100.
 • Javadi MA, Zarei –Ghanavati S. Cataracts in diabetic patients: review article. Iran J Ophthalmic Res 2008; 3(1) : 52-65.
 • Rezaei –kanavi M, Javadi MA, Zabihi Yeganeh HR. Corneal involvement in xeroderma pigmentosum ;a histopathologic report . Iran J Ophthalmic Res 2008; 3(1) : 66-69.
 • Mahdavi M , Javadi MA . External ocular manifestations in autosmal dominant dystrophic epidrmolysis bullosa a case report. Iran J Ophthalmic Res 2008 ;3(1) : 70-73.
 • Javadi MA, Kanavi MR, Mahdavi M, Yaseri M, Rabiei HM, Javadi A, Sajjadi SH. Comparison of Keratocyte Density Between Keratoconus, Post-Laser In Situ Keratomileusis Keratectasia, and Uncomplicated Post-Laser In Situ Keratomileusis Cases. A Confocal Scan Study. ۲۰۰۹ Aug;28(7):774-9.
 • Zare M, Javadi MA , Einollahi B, Baradaran-Rafii A R, Feizi S, Kiavash V. Risk Factors for Posterior Capsule Rupture and Vitreous Loss during Phacoemulsification. Journal Ophthalmic & vision Research 2009; 4 (4): 208-212
 • Feizi S, Javadi MA, Jamali H, Mirbabaee F.Deep Anterior Lamellar Keratoplasty in Patients with Keratoconus: Big-Bubble Technique. Cornea. 2010 Feb;29(2):177-82.
 • Javadi MA, Feizi S, Yazdani S, Mirbabaee F..Deep Anterior Lamellar Keratoplasty Versus Penetrating Keratoplasty for Keratoconus: A Clinical Trial. Cornea. 2010 Feb 17.
 • Baradaran-Rafii A, Ebrahimi M, Kanavi MR, Taghi-Abadi E, Aghdami N, Eslani M, Bakhtiari P, Einollahi B, Baharvand H, Javadi MA..Midterm Outcomes of Autologous Cultivated Limbal Stem Cell Transplantation With or Without Penetrating Keratoplasty. Cornea. 2010 May;29(5):502-9.
 • Jafarinasab MR, Zarei-Ghanavati S, Kanavi MR, Karimian F, Soroush MR, Javadi MA.Confocal Microscopy in Chronic and Delayed Mustard Gas Keratopathy. Cornea. 2010 Aug;29(8):889-94.
 • Feizi S, Javadi MA, Kanavi MR.Cellular Changes of Donor Corneal Tissue After Deep Anterior Lamellar Keratoplasty Versus Penetrating Keratoplasty in Eyes With Keratoconus: A Confocal Study. Cornea. 2010 Aug;29(8):866-70.
 • Rezaei Kanavi M, Javadi A, Javadi MA. Chronic and delayed mustard gas keratopathy: a histopathologic and immunohistochemical study. Eur J Ophthalmol. 2010 Sep-Oct;20(5):839-43.
 • Javadi MA, Feizi S, Karbasian A, Rastegarpour A.Efficacy of topical ciclosporin A for treatment and prevention of graft rejection in corneal grafts with previous rejection episodes. Br J Ophthalmol. 2010 Jun 24
 • Javadi MA, Feizi S.Deep anterior lamellar keratoplasty using the big-bubble technique for keratectasia after laser in situ keratomileusis. J Cataract Refract Surg. 2010 Jul;36(7):1156-60.
 • Feizi S, Javadi MA, Rastegarpour A.Visual Acuity and Refraction After Deep Anterior Lamellar Keratoplasty With and Without Successful Big-Bubble Formation. Cornea. 2010 Aug 5.
 • Rabbanikhah Z, Javadi MA, Rostami P, Aghdaie A, Yaseri M, Yahyapour F, Katibeh M.Cornea. 2011 Feb;30(2):154-7.Association between acute corneal hydrops in patients with keratoconus and mitral valve prolapse.
 • Zare M, Javadi M A, Einollahi B, Baradaran-Rafii AR, Zarei Ghanavati S, Jamshidi M R , Mohammadi P, Feizi S. Indications for Corneal Transplantation at a Tertiary Referral Center in Tehran. Journal Ophthalmic & vision Research 2010; 5 ( 2):82-86
 • Faramarzi A, Javadi MA, Jabbarpoor Bonyadi MH, Yaseri M.Changes in central corneal thickness after congenital cataract surgery. J Cataract Refract Surg. 2010 Dec;36(12):2041-7.
 • Javadi MA, Feizi S, Kanavi MR, Faramarzi A, Hashemian J, Mirbabaee F.Acute hydrops after deep anterior lamellar keratoplasty in a patient with keratoconus. ۲۰۱۱ May;30(5):591-4.
 • Javadi MA, Feizi S, Rastegarpour A.Effect of vitreous length and trephine size disparity on post-DALK refractive status. ۲۰۱۱ Apr;30(4):419-23.
 • Ziaei H, Katibeh M, Eskandari A, Mirzadeh M, Rabbanikhah Z, Javadi MA.Determinants of patient satisfaction with ophthalmic services. BMC Res Notes. 2011 Jan 15;4(1):7.
 • Mozhgan Rezaei Kanavi, Mohammad-Ali Javadi, Tahereh Chamani. Specular Microscopic Features of Corneal Endothelial Vacuolation.J Ophthalmic Vis Res 2011; 6 (1): 5-7.
 • Javadi MR, Rezaei-Kanavi M, Javadi A, Naghshgar N. Meesmann Corneal Dystrophy; a Clinico-Pathologic, Ultrastructural and Confocal Scan Report. Journal Ophthalmic & vision Research 2010; 5 ( 2):122-126.
 • Rezaei Kanavi M, Javadi A, Javadi MA, Yaseri M, Feizi S.Concordance between clinical and histopathologic diagnosis in recipient corneas. Eur J Ophthalmol. Eur J Ophthalmol. 2011 Nov-Dec;21(6):691-4.
 • Javadi MA, Jafarinasab MR, Feizi S, Karimian F, Negahban K.Management of Mustard Gas-Induced Limbal Stem Cell Deficiency and Keratitis. Ophthalmology. 2011 Jul;118(7):1272-81
 • Jafarinasab MR, Feizi S, Javadi MA, Hashemloo A.Graft biomechanical properties after penetrating keratoplasty versus deep anterior lamellar keratoplasty. Curr Eye Res. 2011 May;36(5):417-21.
 • Rajavi Z, Katibeh M, Ziaei H, Fardesmaeilpour N, Sehat M, Ahmadieh H, Javadi MA. Rapid Assessment of Avoidable Blindness in Iran. ۲۰۱۱ May 13.
 • Jafarinasab MR, Feizi S, Javadi MA, Karimian F, Soroush MR. Lamellar keratoplasty and keratolimbal allograft for mustard gas keratitis. Am J Ophthalmol. 2011 Dec;152(6):925-932.
 • Kanavi MR, Javadi MA, Chamani T, Javadi A. Screening of donated whole globes for photorefractive keratectomy. Cornea. 2011 Nov;30(11):1260-3
 • Faramarzi A, Javadi MA, Karimian F, Jafarinasab MR, Baradaran-Rafii A, Jafari F, Yaseri M. Corneal endothelial cell loss during phacoemulsification: bevel-up versus bevel-down phaco tip. J Cataract Refract Surg. 2011 Nov;37(11):1971-6.
 • Feizi S, Javadi MA. Corneal graft curvature change after relaxing incisions for post-penetrating keratoplasty astigmatism. Cornea. 2012 Sep;31(9):1023-7.
 • Katibeh M, Moein HR, Javadi MA. Contribution of Iran to the Ophthalmic Literature over the Past Three Decades. J Ophthalmic Vis Res. 2011 Jul;6(3):225-6.
 • Javadi MA, Feizi S. Dry eye syndrome. J Ophthalmic Vis Res. 2011.Jul;6(3):192-8
 • Nouri-Mahdavi K, Javadi MA, Jafarinasab MR. Immunologic corneal graft rejection after administration of topical latanoprost: a report of two patients. J Ophthalmic Vis Res. 2011 Apr;6(2):127-30.
 • Rezaei Kanavi M, Naghshgar N, Javadi MA, Sadat Hashemi M. Various confocal scan features of cysts and trophozoites in cases with Acanthamoeba keratitis. Eur J Ophthalmol. 2012;22 Suppl 7:S46-50.
 • Ramezani A, Pardis M, Rafati N, Kazemi-Moghaddam M, Katibeh M, Rostami P, Dehghan MH, Javadi MA, Rabbanikhah Z. Causes of visual impairment among patients referred to a visual rehabilitation clinic in Iran. Korean J Ophthalmol. 2012 Apr;26(2):80-3.
 • Ziaei H, Jafarinasab MR, Javadi MA, Karimian F, Poorsalman H, Mahdavi M, ShojaMR, Katibeh M. Epidemiology of keratoconus in an Iranian population. Cornea. 2012 Sep;31(9):1044-7
 • Javadi MA, Feizi S, Malekifar P. Intraocular lens power calculation after corneal refractive surgery. J Ophthalmic Vis Res. 2012 Jan;7(1):10-6.
 • Zarei-Ghanavati S, Javadi MA, Yazdani S. Bilateral Terrien’s Marginal Degeneration and Posterior Polymorphous Dystrophy in a Patient with Rheumatoid Arthritis. J Ophthalmic Vis Res. 2012 Jan;7(1):60-3.
 • Zare M, Javadi MA, Einollahi B, Karimian F, Rafie AR, Feizi S, Azimzadeh A. Changing indications and surgical techniques for corneal transplantation between 2004 and 2009 at a tertiary referral center. Middle East Afr J Ophthalmol. 2012 Jul-Sep;19(3):323-9
 • Feizi S, Javadi MA, Jafarinasab MR, Karimian F. Penetrating Keratoplasty Versus Lamellar Keratoplasty for Mustard Gas-Induced Keratitis. Cornea. 2012 Sep 27.
 • Javadi MA, Assadi M, Einollahi B, Rabei HM, Afarid M, Assadi M.The effects of Ramadan fasting on the health and function of the eye.J Res Med Sci. 2014 Aug;19(8):786-91.
 • Feizi S, Javadi F, Javadi MA.Graft epithelial defects after deep anterior lamellar keratoplasty. ۲۰۱۴ Nov;33(11):1145-8.
 • Kanavi MR, Javadi MA, Chamani T, Fahim P, Javadi F.Comparing quantitative and qualitative indices of the donated corneas maintained in Optisol-GS with those kept in Eusol-C.Cell Tissue Bank. 2014 Aug 7.
 • Javadi M.A., Einollahi B., Baradaran Rafiei A., Beharvand H., Ebrahimi M., Rafati N., Rezaei Kanavi M.Early results of autologus cultivated limbal stem cell transplantation in total limbal stem cell deficiency Iranian Journal of ophthalmic research ,1(2),2006,71-80.
 • Feizi S, Faramarzi A, Javadi MA, Jafarinasab MR.Modified big-bubble deep anterior lamellar keratoplasty using peripheral air injection.Br J Ophthalmol. 2014 Nov;98(11):1597-600.
 • Feizi S, Javadi MA, Kanavi MR, Javadi F.Effect of donor graft quality on clinical outcomes after deep anterior lamellar keratoplasty. ۲۰۱۴ Aug;33(8):795-800.
 • Baradaran-Rafii A, Javadi MA, Karimian F, Feizi S.Mustard gas induced ocular surface disorders.J Ophthalmic Vis Res. 2013 Oct;8(4):383-90.
 • Ziaei H, Katibeh M, Solaimanizad R, Hosseini S, Gilasi HR, Golbafian F, Javadi MA.Prevalence of refractive errors; the yazd eye study.J Ophthalmic Vis Res. 2013 Jul;8(3):227-36.
 • Rezaei Kanavi M, Hosseini B, Javadi F, Rakhshani N, Javadi MA.Impression cytology in eyes with clinical and confocal scan features of acanthamoeba keratitis. J Ophthalmic Vis Res. 2013 Jul;8(3):207-12.
 • Javadi MA, Feizi S, Javadi F, Kanavi MR, Ghasemi H, Karimdizani S, Mirbabaee F.Deep anterior lamellar keratoplasty using fresh versus cryopreserved corneas. ۲۰۱۴ Feb;121(2):610-1.
 • Kanavi MR, Javadi MA, Javadi F, Chamani T.Preparation of pre-cut corneas from fresh donated whole globes for Descemet’s stripping automated keratoplasty: 3-year results at the Central Eye Bank of Iran.Cell Tissue Bank. 2014 Sep;15(3):369-72.
 • Katibeh M, Ziaei H, Rajavi Z, Hosseini S, Javadi MA.Profile of cataract surgery in Varamin Iran: a population-based study.Clin Experiment Ophthalmol. 2014 May-Jun;42(4):354-9.
 • Javadi MA, Feizi S, Moein HR.Simultaneous penetrating keratoplasty and cataract surgery.J Ophthalmic Vis Res. 2013 Jan;8(1):39-46.
 • Pakravan M, Yazdani S, Javadi MA, Amini H, Behroozi Z, Ziaei H, Katibeh M, Solaimanizad R, Ghahari E, Yaseri M.A population-based survey of the prevalence and types of glaucoma in central Iran: the Yazd eye study. ۲۰۱۳ Oct;120(10):1977-84.
 • Feizi S, Javadi MA, Rezaei Kanavi M.Recurrent keratoconus in a corneal graft after deep anterior lamellar keratoplasty.J Ophthalmic Vis Res. 2012 Oct;7(4):328-31.
 • Katibeh M, Ziaei H, Pakravan M, Dehghan MH, Ramezani A, Amini H, Yazdani S, Solaimanizad R, Yaseri M, Javadi MA.The Yazd Eye Study-a population-based survey of adults aged 40-80 years: rationale, study design and baseline population data.Ophthalmic Epidemiol. 2013;20(1):61-9.
 • Feizi S, Javadi MA, Jafarinasab MR, Karimian F.Penetrating keratoplasty versus lamellar keratoplasty for mustard gas-induced keratitis. ۲۰۱۳ Apr;32(4):396-400.
 • Javadi MA, Feizi S.Sterile Keratitis following Collagen Crosslinking.J Ophthalmic Vis Res. 2014 Oct-Dec;9(4):510-3.
 • Delfazayebaher S, Feizi S, Javadi MA, Baradaran-Rafii A, Sadoughi MM, Faramarzi A.Double-Ring Sign to Confirm Correct Orientation of Donor Lenticules During Descemet Stripping Automated Endothelial Keratoplasty. ۲۰۱۵ Aug;34(8):980-4.
 • Javadi MA, Feizi S. Dry Eye Syndrome. J Ophthalmic Vis Res 2011; 6 (3): 192-198.
 • Katibeh M, Moein HR, Javadi MA. Contribution of Iran to the Ophthalmic Literature over the Past Three Decades. J Ophthalmic Vis Res 2011; 6 (3): 225-226.
 • Mohammad-Ali Javadi, Sepehr Feizi, Parviz Malekifar. Intraocular Lens Power Calculation after Corneal Refractive Surgery. J Ophthalmic Vis Res 2011; 7 (1):10-16
 • Siamak Zarei-Ghanavati, Mohammad-Ali Javadi, Shahin Yazdani. Bilateral Terrien’s Marginal Degeneration and Posterior Polymorphous Dystrophy in a Patient with Rheumatoid Arthritis. J Ophthalmic Vis Res 2011; 7 (1):60-63
 • Amir Faramarzi; Sepehr Feizi; Mohammad-Ali Javadi; Mozhgan Rezaei Kanavi, Forouzan Yazdizadeh; Hamid-Reza Moein. Bilateral Nocardia Keratitis after Photorefractive Keratectomy. J Ophthalmic Vis Res 2012; 7 (2): 162-166.
 • Mohammad-Ali Javadi; Mozhgan Rezaei Kanavi; Amir Faramarzi,Sepehr Feizi; Fereidoun Azizi; Fatemeh Javadi. Confocal Scan Imaging and Impression Cytology of the Cornea in a Case of Multiple Endocrine Neoplasia Type-2b. J Ophthalmic Vis Res 2012; 7( 2): 176-179
 • Mozhgan Rezaei Kanavi; Fatemeh Javadi, Mohammad-Ali Javadi, mir Faramarzi. Unifocal Langerhans Cell Histiocytosis Simulating a Limbal Papilloma. J Ophthalmic Vis Res 2012; 7 (3): 240-243.
 • Feizi S, Javadi MA, Ghasemi H, Javadi F. Effect of Donor Graft Quality on Clinical Outcomes After Penetrating Keratoplasty for Keratoconus. J Ophthalmic Vis Res. 2015 Oct-Dec;10(4):364-9
 • Feizi S, Javadi MA.DMEK lenticule preparation using an air dissection technique: central versus peripheral injection.Eur J Ophthalmol. 2015 Jun 11:0.
 • Katibeh M, Hosseini S, Yaseri M, Aminifar MN, Mahdavi A, Jafarinasab MR, Javadi MA.Prevalence and Risk Factors for Trachoma in Rural Areas of Sistan-va-Baluchestan Province, Iran: A Population-Based Study.Ophthalmic Epidemiol. 2015 Jun;22(3):208-13.
 • Feizi S, Javadi MA.Factors Predicting Refractive Outcomes after Deep Anterior Lamellar Keratoplasty in Keratoconus.Am J Ophthalmol. 2015 Jul 8.
 • Feizi S, Javadi MA, Mohammad-Rabei H. An Analysis of Factors Influencing Quality of Vision After Big-Bubble Deep Anterior Lamellar Keratoplasty in Keratoconus. Am J Ophthalmol. 2016 Feb;162:66-73.
 • Feizi S, Daryabari SH, Najdi D, Javadi MA, Karimian F.Big-bubble deep anterior lamellar keratoplasty using central vs peripheral air injection: a clinical trial. Eur J Ophthalmol. 2015 Oct 31:0.
 • Feizi S, Javadi MA, Daryabari SH. Factors influencing big-bubble formation during deep anterior lamellar keratoplasty in keratoconus.Br J Ophthalmol. 2016 May;100(5):622-5
 • Shahriari M, Hosseini SB, Aliakbar-Navahi R, Javadi MA, Abrishami Y. Allergic Conjunctival Granuloma Presenting the Splendore-Hoeppli Phenomenon; Report of Two Cases and Review of Literature. J Ophthalmic Vis Res. 2015 Oct-Dec;10(4):481-3.
 • Rajavi Z, Javadi MA, Daftarian N, Safi S, Nejat F, Shirvani A, Ahmadieh H, Shahraz S, Ziaei H, Moein H, Motlagh BF, Feizi S, Foroutan A, Hashemi H, Hashemian SJ, Jabbarvand M, Jafarinasab MR, Karimian F, Mohammad-Rabei H, Mohammadpour M, Nassiri N, Panahi-Bazaz M, Rohani MR, Sedaghat MR, Sheibani K. Customized Clinical Practice Guidelines for Management of Adult Cataract in Iran. J Ophthalmic Vis Res. 2015 Oct-Dec;10(4):445-60.
 • Feizi S, Javadi MA, Javadi F, Jafarinasab MR.Deep Anterior Lamellar Keratoplasty in Keratoconic Patients with versus without Vernal Keratoconjunctivitis.J Ophthalmic Vis Res. 2015 Apr-Jun;10(2):112-7.

مقالات در کنگره‏های داخلی:

 • جوادی م. ع. اثرات گازهای شیمیایی بر چشم سمینار بررسی اثرات گازهای شیمیایی.  تهران، ۱۳۶۶.
 • جوادی م. ع. تشخیص و درمان اووئیت هرپسی. کنگره سالیانه چشم پزشکی. تهران، ۱۳۶۷.
 • جوادی م. ع. عمل کاتاراکت همراه با کراتوپلاستی و لنز داخل چشم. کنگره سراسری چشم پزشکی، تهران، ۱۳۶۸.
 • جوادی م. ع. مراقبت از اندوتلیوم و نقش محلول‌ها در نگهداری از آن و بررسی قبل از عمل. کنگره سراسری چشم پزشکی، تهران، ۱۳۶۸.
 • جوادی م. ع. عوارض لنزهای داخل چشمی کنگره سراسری چشم پزشکی. شیراز، ۱۳۶۹.
 • جوادی م. ع. هرپس سمپلکس و چشم. کنگره عفونی اطفال، تهران، ۱۳۶۹.
 • جوادی م. ع. عوارض لنزهای تماسی. کنگره سراسری چشم پزشکی. شیراز، ۱۳۶۹.
 • جوادی م. ع. پیوند قرنیه در کودکان. کنگره سراسری چشم پزشکی اطفال. تبریز، ۱۳۶۹.
 • جوادی م. ع. عمل کاتاراکت+ لنزداخل چشمی در کودکان. کنگره سراسری چشم پزشکی اطفال. تبریز، ۱۳۶۹.
 • جوادی م. ع. تظاهرات هرپس در چشم. سمینار چشم پزشکی (انجمن چشم پزشکی ایران)، تهران، ۱۳۶۹.
 • جوادی م. ع. آمار پیوند در کراتیت‌ها. سمینار چشم پزشکی (انجمن چشم پزشکی ایران)، تهران، ۱۳۶۹
 • جوادی م.ع.، بررسی اندیکاسیون و میزان موفقیت پیوند قرنیه در بیمارستان لبافی نژاد در ۵ سال گذشته. تهران ۱۳۶۳. کراتیت قارچی. کنگره سراسری چشم پزشکی، تهران، ۱۳۶۹.
 • جوادی م. ع. کراتیت قارچی. کنگره سراسری چشم پزشکی، تهران، ۱۳۶۹.
 • جوادی م. ع. کراتوپلاستی نافذ (گزارش ۸۰۱ مورد). کنگره سراسری چشم، تهران، ۱۳۷۰.
 • جوادی م. ع. عدسی داخل چشمی در بچه‌ها. کنگره سراسری چشم، تهران، ۱۳۷۰.
 • جوادی م. ع. مکانیسم‌های ایمنی دفع پیوند قرنیه. کنگره سراسری چشم،‌ شیراز، ‌۱۳۷۰.
 • جوادی م. ع. اتیولوژی،‌انواع، تشخیص و اندیکاسیون‌های جراحی در کاتاراکت مادرزادی. کنگره سراسری چشم، تهران، ۱۳۷۰.
 • جوادی م. ع. اصلاح آفاکی در کاتاراکت مادرزادی با عدسی داخل چشمی و اپی کراتوفاکیا. کنگره سراسری چشم، تهران، ۱۳۷۰.
 • جوادی م. ع. اصول معاینه بیماری‌های سطحی چشم. کنگره سراسری چشم، تهران، ۱۳۷۰.
 • جوادی م. ع. /نتیجه رفراکشن بعد از پیوند قرنیه و رابطه آن با اندازه قرنیه دهنده به گیرنده،‌سمینار باز آموزی دانشگاه علوم پزشکی تهران. تهران، ۱۳۷۱.
 • جوادی م. ع. اندیکاسیون پیوند قرنیه. ‌سمینار باز آموزی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ۱۳۷۱.
 • جوادی م. ع. اپی کراتوفاکیا و کراتومیلزس. ‌سمینار باز آموزی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ۱۳۷۱.
 • جوادی م. ع. مقایسه عمل اکسترا و انتیرا کپسولر. ‌سمینار باز آموزی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ۱۳۷۱.
 • جوادی م. ع. مقایسه روش‌های شستشوی مواد عدسی. ‌سمینار باز آموزی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ۱۳۷۱.
 • جوادی م. ع. نتایج PK در بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد. کنگره سراسری چشم، تهران، ۱۳۷۳.
 • جوادی م. ع. نحوه درمان over correction ناشی از RK . کنگره سراسری چشم، ‌تهران، ۱۳۷۳.
 • جوادی م.ع.، کریمیان ف. کراتیت آکانتامبیایی و گزارش ۴ مورد آن . کنگره سراسری و بازآموزی چشم پزشکی، ‌تهران، ۱۳۷۳.
 • جوادی م. ع. عوارض عمل فیکو. کنگره سراسری چشم‌، تهران، ۱۳۷۳.
 • هاشمیان ج.، جوادی م.ع. اصلاح آستیگماتیسم بالا پس از عمل پیوند قرنیه به روش جراحی. کنگره سراسری و بازآموزی چشم پزشکی، تهران، ۱۳۷۳.
 • جوادی م.ع.، تروماهای چشم ناشی از جنگ. اولین کنگره سراسری بازآموزی درمان جراحتهای ناشی از جنگ تحمیلی، تهران، ۱۳۷۴
 • زارع م.، سجادی ح.، جوادی م.ع.، کریمیان ف.، عین الهی ب.، میردهقان ع.، نوروزی زاده ح. بررسی تعداد موارد، علل و نتایج پیوند قرنیه در بیماران عمل شده از سال ۱۳۶۵ لغایت ۱۳۷۲ در مرکز چشم پزشکی شهید لبافی نژاد. پنجمین کنگره سراسری چشم پزشکی و اولین کنگره بین المللی، تهران، ۱۳۷۴.
 • جوادی م.ع.، کریمیان ف.، زارع م.، عین الهی ب. پیوند لاملر قرنیه در کراتوکونوس. پنجمین کنگره سراسری چشم پزشکی و اولین کنگره بین المللی، تهران، ۱۳۷۴.
 • کریمیان ف.، جوادی م.ع.، احمدیه ح.، عین الهی ب.، زارع م.، دهقان م.ح.، مشایخی آ.، احمدی م.، لنزکتومی همراه با قرار دادن لنز داخل چشمی در کاتاراکت کودکان مقایسه کپسولوتومی خلفی و ویترکتومی قدامی به دو روش پارس پلانا و لیمبال-گزارش مقدماتی. پنجمین کنگره سراسری چشم پزشکی و اولین کنگره بین المللی، تهران، ۱۳۷۴.
 • کریمیان ف.، جوادی م.ع.، عین الهی ب.، زارع م.، نوروزپور م.، نتایج رادیال کراتوتومی در بخش؟؟؟ مرکز پزشکی لبافی نژاد نتایج پیگیری ۱۵ ماهه. پنجمین کنگره سراسری چشم پزشکی و اولین کنگره بین المللی، تهران، ۱۳۷۴.
 • جوادی م.ع.، کریمیان ف. نتایج عمل کراتوپروتز. پنجمین کنگره سراسری چشم پزشکی و اولین کنگره بین المللی، تهران، ۱۳۷۴.
 • جوادی م.ع.، عین الهی ب.، پناهی بزاز م.ر. بررسی نتایج پیوند قرنیه و ارزیابی تأثیر عوامل مختلف در Graft Survival و Visual acuity در گروه سنی کودکان. ششمین کنگره سراسری چشم پزشکی، ‌تهران، ۱۳۷۵.
 • کریمیان ف.، جوادی م.ع.، عین الهی ب.، زارع م. حسین زاده ا. تأثیر کراتوتومی کمانی شکل(Arcuate) در اصلاح آستیگماتیسم منظم. ششمین کنگره سراسری چشم پزشکی، ‌تهران، ۱۳۷۵.
 • کریمیان ف.، جوادی م.ع.، عین الهی ب.، زارع م.، جدیدی خ. عمل توأم ترابکولوتومی – ترابکولکتومی در کودکان زیر ۱۰ سال مبتلا به گلوکوم. ششمین کنگره سراسری چشم پزشکی، ‌تهران، ۱۳۷۵.
 • احمدیه ح.، جوادی م.ع.، احمدی م.، کریمیان ف.، سجادی ح.، عین الهی ب.، زارع م.، دهقان ح.، مشایخی آ.، ولایی ن. مقایسه نتایج کپسولوتومی خلفی اولیه و ویترکتومی قدامی از پارس پلانا با روش کپسولوتومی خلفی اولیه و ویترکتومی قدامی از لیمبوس در عمل کاتاراکت کودکان توأم با گذاشتن لنز داخل چشمی. ششمین کنگره سراسری چشم پزشکی، ‌تهران، ۱۳۷۵.
 • احمدیه ح.، جعفری نسب م.ر.، سجادی ح.، جوادی م.ع.، آذرمینا م.، سهیلیان م. نتایج پیگیری طولانی مدت لنزکتومی و ویترکتومی در کاتاراکت ناشی از آرتریت روماتوئید جوانان. هفتمین همایش سراسری چشم پزشکی، اصفهان، ۱۳۷۶.
 • جوادی م.ع.، عین الهی ب.، جدیدی خ. بررسی عوامل دیررس گاز خردل در چشم. هفتمین همایش سراسری چشم پزشکی، اصفهان، ۱۳۷۶.
 • جوادی م.ع.، ذبیحی‏یگانه ح.ر. کریمیان ف.، عین الهی ب. زارع م. بررسی نتایج عمل Lamellar keratoplasty  بر روی بیماران با ضایعات مختلف قرنیه مراجعه کننده به بیمارستان شهید لبافی نژاد طی سالهای ۷۴-۱۳۶۵. هفتمین همایش سراسری چشم پزشکی، اصفهان، ۱۳۷۶.
 • کریمیان ف.، جوادی م.ع. تاثیر کراتوتومی قوسی در اصلاح هیپرمتروپی توام با آستیگماتیسم. هفتمین همایش سراسری چشم پزشکی، اصفهان، ۱۳۷۶.
 • جوادی م. ع. عوارض دراز مدت گاز خردل در مجروحین شیمیایی. سمینار بازآموزی پیوند قرنیه، تهران، ۱۳۷۷.
 • جوادی م. ع. اندیکاسیون پیوند قرنیه. سمینار بازآموزی پیوند قرنیه، تهران، ۱۳۷۷.
 • جوادی م. ع. نکات مهم و عملی جراحی کاتاراکت همراه با پاتولوژی سگمان قدامی. سمینار بازآموزی پیوند قرنیه. تهران، ۱۳۷۷.
 • جوادی م. ع. عمل جراحی کاتاراکت و نصب لنز داخل چشمی در آنتریورمگالوفتالموس. . سمینار بازآموزی پیوند قرنیه، تهران، ۱۳۷۷.
 • جوادی م. ع. نتایج عمل فیکوامولسیفیکاسیون بعد از طی دوره آموزشی . سمینار بازآموزی پیوند قرنیه، تهران، ۱۳۷۷.
 • جوادی م. ع. تاریخچه کاتاراکت در اطفال. سمینار بازآموزی چشم پزشکی اطفال، تهران، ۱۳۷۷.
 • جوادی م. ع. اندیکاسیون عمل جراحی کاتاراکت اطفال. سمینار بازآموزی چشم پزشکی اطفال، تهران، ۱۳۷۷.
 • جوادی م.ع. پیوند قرنیه در اطفال.  سمینار بازآموزی چشم پزشکی اطفال، تهران، ۱۳۷۷.
 • جوادی م.ع.، پناهی م.ر.، خسروی م.، روحانی م.ر.، سجادی ح.، میردهقان ع.، زارع م.، عین الهی ب.، کریمیان ف.، ولایی ن. نتایج پیوند قرنیه اطفال. سمینار بازآموزی چشم پزشکی اطفال، تهران، ۱۳۷۷.
 • جوادی م. ع. اخلاق در چشم پزشکی . سمینار بازآموزی چشم پزشکی اطفال، تهران، ۱۳۷۷.
 • جوادی م.ع. نحوه برخورد با طفل مبتلا به کاتاراکت مادرزادی. سمینار بازآموزی چشم پزشکی اطفال، تهران، ۱۳۷۷
 • کریمیان ف.، بابایی م.، جوادی م.ع.، عین الهی ب.، زارع م. مقایسه تاثیر قطره سیپروفلوکساسین ۳/۰ درصد با درمان استاندارد (سفازولین و جنتامایسین تقویت شده) در درمان زخم قرنیه باکتریایی. هشتمین کنگره سراسری چشم پزشکی، تهران، ۱۳۷۷.
 • سعیدی فر م.ر.، جوادی م.ع.، برداشتن لاملر هلالی شکل در بیماری Pellucid Marginal Corneal Degeneration. هشتمین کنگره سراسری چشم پزشکی، تهران، ۱۳۷۷.
 • کریمیان ف.، جوادی م.ع. بررسی یک ساله تاثیر کراتوتومی قوسی در اصلاح هیپرمتروپی توام با آستیگماتیسم. هشتمین کنگره سراسری چشم پزشکی، تهران، ۱۳۷۷.
 • نوری زاده م.ح.، جوادی م.ع.، حسام زاده م. مقایسه میزان عود و عوارض ناشی از جراحی ناخنک با استفاده از قطره میتومایسین c و فلاپ آزاد ملتحمه. هشتمین کنگره سراسری چشم پزشکی، تهران، ۱۳۷۷.
 • جوادی م.ع.، جعفری نسب م.ر.، نتایج انجام عمل فیکوامولسیفیکاسیون بعد از طی دوره آموزش. هشتمین کنگره سراسری چشم پزشکی، تهران، ۱۳۷۷.
 • جوادی م.ع.، جعفری نسب م.ر.، عمل جراحی کاتاراکت و نصب لنز داخل چشمی در آنتریور مگالوفتالموس. هشتمین کنگره سراسری چشم پزشکی، تهران، ۱۳۷۷.
 • جوادی م. ع. اولسرهای قرنیه. نهمین کنگره سراسری چشم پزشکی، تهران، ۱۳۷۸.
 • جوادی م. ع. کاتاراکت مادرزادی. کنگره سراسری چشم، تهران، ۱۳۷۸.
 • جوادی م. ع. کراتیت آکانتامبیایی و گزارش ۴ مورد آن. کنگره سراسری چشم، تهران، ۱۳۷۸.
 • جوادی م. ع. عوارض عمل فیکو. کنگره سراسری چشم، تهران، ۱۳۷۸.
 • جوادی م.ع.، جعفری نسب م.ر.، مقایسه Phacoemulsification باDelivery   Nucleous در کاتاراکت سنی. نهمین کنگره سراسری چشم پزشکی، تهران، ۱۳۷۸.
 • جوادی م.ع.، جعفری نسب م.ر.، جراحی کاتاراکت به همراه لنز داخل چشمی در بیماران با ایریدوسیکلیت هتروکرومیک فوکس. نهمین کنگره سراسری چشم پزشکی، تهران، ۱۳۷۸.
 • جوادی م.ع.، جعفری نسب م.ر.، التهاب پس از عمل ناشی از مصرف متیل سلولز. نهمین کنگره سراسری چشم پزشکی، تهران، ۱۳۷۸.
 • زمانی م.، جوادی م.ع. نتایج پیوند قرنیه در کودکان مبتلا به CHED. نهمین کنگره سراسری چشم پزشکی، تهران، ۱۳۷۸.
 • کریمیان ف.، جوادی م.ع.، فلاح مطلق ب.، اسلامی گ. مقایسه تاثیر میتومایسین ۰۱/۰% به همراه تزریق ۵-فلورواوراسیل با میتومایسین ۰۲۷/۰% در موارد ترابکولکتومی با خطر بالای عدم موفقیت. نهمین کنگره سراسری چشم پزشکی، تهران، ۱۳۷۸.
 • نیلی احمد آبادی ع.، جوادی م.ع.، عالی نسب . چمنی ط. مقایسه دو روش معمول و اصلاح شده به منظور آلودگی زایی چشم جسد جهت انجام پیوند قرنیه. نهمین کنگره سراسری چشم پزشکی، تهران، ۱۳۷۸.
 • جعفری نسب م.ر.، جوادی م.ع. فیکوامولسیفیکاسیون و قرار دادن عدسی داخل چشمی در مبتلایان به ایریدوسیکلیت هتروکرومیک فوکس. دهمین کنگره سراسری چشم پزشکی، تهران ۱۳۷۹.
 • بنائی ت.، احمدیه ح.، جوادی م.ع.، جعفری نسب م.ر.، اختلالات سگمان خلفی در بیماران مبتلا به مگالوفتالموس قدامی. دهمین کنگره سراسری چشم پزشکی، تهران ۱۳۷۹.
 • جوادی م.ع.، برادران رفیعی ع. نتایج ۱۱ مورد پیوند سلول ریشه‌ای (Stem cell) در بیماران مبتلا به اختلالات شدید سطح چشم. یازدهمین کنگره چشم پزشکی ایران، تهران، ۱۳۸۰.
 • پاکروان م.، جوادی م.ع.، کریمیان ف. گزارش ۷ مورد ماکولوپاتی ناشی از هیپوتونی متعاقب عمل جراحی فیلترینگ و نحوه برخورد با آن در مراجعین به بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد طی سال‌های ۷۶-۱۳۷۴. یازدهمین کنگره چشم پزشکی ایران، تهران، ۱۳۸۰.
 • جوادی م.ع.، پاکروان م.، کریمیان ف. نتایج ترابکولکتومی در درمان گلوکوم مادرزادی با پیگیری میان مدت. یازدهمین کنگره چشم پزشکی ایران، تهران، ۱۳۸۰.
 • ذبیحی یگانه ح.ر.، جوادی م.ع.، یوردخانی ح.، پناهی م.ر. تکنیک جدید پیوند لایه‌ای قرنیه با استفاده از میکروکراتوم. یازدهمین کنگره چشم پزشکی ایران، تهران، ۱۳۸۰.
 • جوادی م.ع.، برادران رفیعی ع. گزارش دو مورد همراهی کراتوکنوس با دیستروفی ماکولر قرنیه. یازدهمین کنگره چشم پزشکی ایران، تهران، ۱۳۸۰.
 • زمانی م.، جوادی م.ع.، برادران رفیعی ع.، زارع م.، عین‌الهی ب.، کریمیان ف.، جعفری نسب م.ر. نتایج پیوند قرنیه در کودکان مبتلا به دیستروفی مادرزادی ارثی آندوتلیوم قرنیـــه در بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد طی سال‌های ۷۷-۱۳۶۷. یازدهمین کنگره چشم پزشکی ایران، تهران، ۱۳۸۰.
 • جعفری‌نسب م.ر.، محمدپور م.، جوادی م.ع. بروز یووئیت بعد از عمل جراحی کاتاراکت بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد. یازدهمین کنگره چشم پزشکی ایران، تهران، ۱۳۸۰.
 • رفعتی ن.، جعفری نسب م.ر.، جوادی م.ع. نتایج Lasik در مبتلایان به نزدیک بینی با و بدون آستیگماتیسم. یازدهمین کنگره چشم پزشکی ایران، تهران، ۱۳۸۰
 • برادران رفیعی ع. جوادی م.ع. نتایج ۱۱ مورد پیوند سلول ریشه‌ای (stem cell) در جانبازان شیمیایی با گاز خردل. کنگره سراسری طب نظامی، تهران، ۱۳۸۱.
 • جوادی م.ع.، برادران رفیعی ع. نتایج ۱۶ مورد پیوند قرنیه در جانبازان شیمیایی با گاز خردل. کنگره سراسری طب نظامی، تهران، ۱۳۸۱.
 • سنجری عراقی ع.ا.، جوادی م.ع.، ‌جعفری نسب م.ر. بررسی نتایج فیکوامولسیفیکاسیون و جایگذاری لنز داخل چشمی در بیماران مبتلا به فوکس هتروکرومیک ایریدوسیکلیت. دوازدهمین کنگره چشم پزشکی ایران،‌ تهران، ۱۳۸۱.
 • جوادی م.ع. نحوه برخورد با بیمار مبتلا به گلوکوم. دوازدهمین کنگره سراسری چشم پزشکی ایران،‌ تهران، ۱۳۸۱.
 • جوادی م.ع.، زارع م.ر.، نادری م.، انیسیان آ. مقایسه میزان آستیگماتیسم نهایی سه روش بخیه زدن پیوند قرنیه در کراتوکنوس پیشرفته. دوازدهمین کنگره سراسری چشم پزشکی ایران،‌ تهران، ۱۳۸۱.
 • کریمیان ف.، جوادی م.ع.، حسینی م.، جعفری نسب م.ر.، انیسیان آ. بررسی عوامل مؤثر بر دفع پیوند قرنیه در مرکز پزشکی لبافی نژاد طی سال‌های ۷۸و ۱۳۷۷. دوازدهمین کنگره چشم پزشکی ایران،‌ تهران، ۱۳۸۱.
 • جعفری نسب م.ر.، جوادی م.ع.، محمدپور م.، انیسیان آ. یووئیت استریل بعد از عمل جراحی کاتاراکت و عوارض ناشی از آن. دوازدهمین کنگره چشم پزشکی ایران،‌ تهران، ۱۳۸۱.
 • جوادی م.ع. LASEK، LASIK، PRK، اندیکاسیون‌ها و انتخاب بیمار. دوازدهمین کنگره سراسری چشم پزشکی ایران،‌ تهران، ۱۳۸۱.
 • جوادی م.‌ع.، امینی ح.، اسلامی ی.، برادران رفیعی ع.، پاکروان م.، جباروند م.، رضایی ا.، زارعی ر.، کریمیان ف.، میرآفتابی آ.، نوری‌مهدوی ک.، ولایی ن. شیوع گلوکوم در افراد بالای ۴۰ سال ساکن شهر تهران در سال ۸۱-۱۳۸۰دوازدهمین کنگره چشم پزشکی ایران، تهران،۱۳۸۱.
 • جوادی م.‌ع.، جعفری نسب م.‌ر.، کریمیان ف.، نصیری ن. نتایج عمل keratoprosthesis در بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد طی سال‌های ۸۱-۱۳۷۴. دوازدهمین کنگره چشم پزشکی ایران، تهران،۱۳۸۱.
 • جوادی م.‌ع.، نادری م.، انیسیان آ. مقایسه میزان آستیگماتیسم نهایی سه روش بخیه زدن پیوند قرنیه در کراتوکنوس پیشرفته. دوازدهمین کنگره چشم پزشکی ایران، تهران، ۱۳۸۱.
 • سنجری عراقی ع.‌ا.، جوادی م.‌ع.، جعفری نسب م.‌ر. بررسی نتایج فیکوامولسیفیکاسیون و جاگذاری لنز داخل چشمی در بیماران مبتلا‌به‌فوکس هتروکرومیک ایریدوسیکلیت. دوازدهمین کنگره سراسری و سومین کنگره بین المللی چشم پزشکی ایران، تهران، ۱۳۸۱.
 • جوادی م.ع.، برادران رفیعی ع.ر.، جدیدی خ. نتایج ۳۲ مورد پیوند سلول ریشه ای (Stem cell) در بیماران با اختلالات شدید سطح چشم، سیزدهمین کنگره سراسری چشم پزشکی ایران- تهران ۱۰ الی ۱۳ آذر ۱۳۸۲
 • جدیدی خ.، عین الهی ب.، جوادی م.ع.، نادری م.، ادیب مقدم س.، ریاضی ع.، صادقی م. بررسی اثرات دراز مدت پیوند آلوگرافت بافت لیمبوس از دهنده زنده در جانبازان شیمیایی، سیزدهمین کنگره سراسری چشم پزشکی ایران- تهران ۱۰ الی ۱۳ آذر ۱۳۸۲
 • شریفی ع.، جوادی م.ع.، جعفری نسب م.ر.، انیسیان آ. جراحی کراتورفراکتیو جهت اصلاح آستیگماتیسم بعد از پیوند قرنیه به علت کراتوکونوس، سیزدهمین کنگره سراسری چشم پزشکی ایران- تهران ۱۰ الی ۱۳ آذر ۱۳۸۲
 • فلاحی مطلق ب.، جوادی م.ع.، جعفری نسب م.ر. بررسی نتایج پیوند قرنیه در کراتوکونوس ، سیزدهمین کنگره سراسری چشم پزشکی ایران- تهران ۱۰ الی ۱۳ آذر ۱۳۸۲
 • محمد ربیع ح.، کریمیان ف.، جوادی م.ع.، رفعتی ن.، انیسیان آ. بررسی خصوصیات توپوگرافیک قرنیه افراد فامیل مبتلایان به کراتوکنوس مراجعه کننده به مرکز شهید لبافی نژاد، سیزدهمین کنگره سراسری چشم پزشکی ایران- تهران ۱۰ الی ۱۳ آذر ۱۳۸۲
 • جوادی م.ع.، نیکخو م.، انیسیان آ. بررسی نهایی دید و عیوب انکساری در بیماران کراتوکونوس با دو اندازه متفاوت پیوند قرنیه، سیزدهمین کنگره سراسری چشم پزشکی ایران- تهران ۱۰ الی ۱۳ آذر ۱۳۸۲
 • ثناگو م.، برادران رفیعی ع.ر.، پناهی م.ر.، کاظم نژاد ا.، محبی م.ر.، جوادی م.ع.، زارع م.، عین الهی ب.، کریمیان ف.، جعفری نسب م.ر. نتایج پیوند قرنیه اطفال در بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد با استفاده از مدل کاکس، سیزدهمین کنگره سراسری چشم پزشکی ایران- تهران ۱۰ الی ۱۳ آذر ۱۳۸۲، پوستر
 • جوادی م.ع.، برادران رفیعی ع.ر.، جعفری نسب م.، نادری ع.، جدیدی خ.، بهاروند پیوند سلولهای ریشه ای. سیزدهمین کنگره سراسری چشم پزشکی ایران- تهران ۱۰ الی ۱۳ آذر ۱۳۸۲، پوستر
 • جوادی م.ع.، خدادوست ع.ا.، دانا م.ر.، حسینی تهرانی م.، هاشمی س.ح. پیوند قرنیه. سیزدهمین کنگره سراسری چشم پزشکی ایران- تهران ۱۰ الی ۱۳ آذر ۱۳۸۲، پوستر
 • جوادی م.ع. سلولهای بنیادی در کراتیتهای دیررس ناشی از گاز خردل. سومین کنگره سراسری طب نظامی تهران، ۱۳-۱۵ اسفند ماه ۱۳۸۴.
 • Javadi M.A., Ahmadi M., Epikeratoplasty for Keratoglobus Asociated with Blue Sclera .14th Iranian Congress of Ophthalmology , 14-17 December 2004, Tehran
 • Javadi M.A., Hashemi H., Gholaminejad A. Surgical Correction of Keratoconus with Intacs . 14th Iranian Congress of Ophthalmology , 14-17 December 2004, Tehran
 • Jafarinasab M.R., Karimian F., Javadi M.A., Dehghan M.H., Akhlaghpasand M., Ahmadi M. Preliminary Results of ICARE Implantation, an Injectable Hydrophilic Phakic IOL.14th Iranian Congress of Ophthalmology , 14-17 December 2004, Tehran
 • Javadi M.A., Rezaee M., Jafarnejadi A.A. Diagnosis of 2 Cases of Acanthamoeba Keratitis Using Confocal Scan and Their Successful Medical Treatment. 14th Iranian Congress of Ophthalmology , 14-17 December 2004, Tehran
 • Sadouhgi M.M., Javadi M.A., Jafarinasab M.R., Maleksabet D., Anisian A. Outcomes of Phacoemulsification in Patients with Pseudoexfoliation Syndrome . 14th Iranian Congress of Ophthalmology , 14-17 December 2004, Tehran
 • Javadi M.A., Jafarinasab M.R., Jafarnejadi A.A., Ahmadi M., Poursalman H., Sadoghi M.M. Outcomes of Phacoemulsification in a Private Practice Setting. 14th Iranian Congress of Ophthalmology , 14-17 December 2004, Tehran
 • Rafati N., Javadi M.A., Mohebbi A., Poursalman H., Keratoconus Prevalence in Patients wiyh Mitral Valve Prolapse. 14th Iranian Congress of Ophthalmology , 14-17 December 2004, Tehran
 • Jafarinasab M.R., Hosseini M.R., Firoozabadi M.R., Javadi M.A., Anissian A., Zare M. Evaluation of Visual Outcomes, and Complications of Lensectomy with Primary Posterior Capsulotomy and Intraocular Lens Implantation in Children.14th Iranian Congress of Ophthalmology , 14-17 December 2004, Tehran
 • Javadi M.A., Hashemi H., Seyedian M.A., Laser in situ keratomileusis for correction of myopia & astigmatism after penetrating keratoplasty . 14th Iranian Congress of Ophthalmology , 14-17 December 2004, Tehran
 • Javadi M.A., Einillahi B., Mirbabaei F., Karimian F., Jafarinasab M.R., Zare M. Cultivated auto-corneal epithelial stem cell transplantation for the treatment of severe ocular surface disorders XVth Ophthalmology congress of Iran,7-10 December 2005, Tehran
 • Zare M., mirbabaei F., Javadi M.A. The comparison of corneascleral rim culture before and after decontamination procedure in eye bank 2005. XVth Ophthalmology congress of Iran,7-10 December 2005, Tehran
 • Rafati N., Javadi M.A., Soori H. Pattern of visual impairment in Tehran peovince. XVth Ophthalmology congress of Iran,7-10 December 2005, Tehran
 • Yeganeh Zabihi H.R., Javadi M.A., Rahmati-Kamel M., Jafarnejadi A., Anisian A.Automated lamellar therapeutic keratoplasty for the surgical treatment of keratoconus XVth Ophthalmology congress of Iran,7-10 December 2005, Tehran
 • Javadi M.A., Mohammadpour , Mohammad Rabie H. Comparison of LASIK and PRK in inducing post-operative keratectasia XVth Ophthalmology congress of Iran,7-10 December 2005, Tehran (poster)
 • Torabi R., Javadi M.A., Sanagou M., Sadooghi M.M., Rafati N. Pilotstudy of corneal graft database system formation. XVth Ophthalmology congress of Iran,7-10 December 2005, Tehran (po ter)
 • Jafarinasab MR., Rabbanikhah Z., Javadi MA., Ahmadi M., Sanagou M. Comparison of lensectomy and PCIOL implantation with and without posterior capsultomy and anterior vitrectomy in padiatric cataract   XVI th Ophthalmology congress of Iran, 21-24 Nov 2006, Tehran
 • Javadi MA., Mirbabaei F. Descemet’s stripping with endothelial keratoplasty preliminary report XVI th Ophthalmology congress of Iran, 21-24 Nov 2006, Tehran
 • Mirbabaei F., Javadi MA., Nazari R., Jafarinasab MR. Intraocular lens power calculation after keratorefractive surgery XVI th Ophthalmology congress of Iran, 21-24 Nov 2006, Tehran
 • Baradaran AR., Mohammadpour M., Karimian F., Javadi MA., Einollahi B., Zare M., Jafarinasab MR. Outcomes of descemet’s stripping with endothelial keratoplasty (DSEK) in bullous keratopathy after cataract surgery XVI th Ophthalmology congress of Iran, 21-24 Nov 2006, Tehran
 • Mirdehghan SA., Rezaei Kanavi M., Javadi MA., Nazari R. Sensitivity and specificity of confocal scan in the diagnosis of infectious keratitis XVI th Ophthalmology congress of Iran, 21-24 Nov 2006, Tehran
 • Javadi MA., Mohammadpour M., Jafarinasab MR., Karimian F., Einollahi B., Zare M., Baradaran Rafii AR. Penetrating keratoplasty in advanced mustard gas keratitis XVI th Ophthalmology congress of Iran, 21-24 Nov 2006, Tehran (Poster)
 • Mohammadpour M., Javadi MA., Karimian F., Baradaran Rafii AR. Limbal stem cell deficiency due to autoimmune polyendocrinopathy XVI th Ophthalmology congress of Iran, 21-24 Nov 2006, Tehran (Poster)
 • Rabbani khah Z., Jafarinasab MR., Javadi MA., Sanagou M. Surgical results of lensectomy, posterior capsulotomy, anterior vitrectomy and PCIOL implantation in pediatric cataract XVI th Ophthalmology congress of Iran, 21-24 Nov 2006, Tehran (Poster)
 • Javadi MA., Raffati N., souri H. Cataract in Tehran province XVI th Ophthalmology congress of Iran, 21-24 Nov 2006, Tehran (Poster)
 • Rahmati Kamel M., Javadi MA., Karimian F., Jafarinasab MR., Rezae Kavavi M. Deep lamellar keratoplasty in congenital mucopolysaccharidoses of the maroteaux-lamy type XVI th Ophthalmology congress of Iran, 21-24 Nov 2006, Tehran (Poster)

۱۲۸-Baradaran Rafiee AR, Javadi MA, Einollahi B, Zare M, Kaharkaaboodi AR . Conjunctival advancement in patients with mustard gas keratopathy . Ophthalmology congress of Iran, 4 -7 Dec. 2007, Tehran

۱۲۹- Feizi S, Javadi MA, Mirbabaei Ghafghazi F. Clinical outcomes of relaxing incisions and compressive suture in patients with high post-penetrating keratoplasty astigmatism . Ophthalmology congress of Iran, 4 -7 Dec. 2007, Tehran

۱۳۰- Jamali H, Javadi MA, Mirbabaei Ghafghazi F. Outcomes of deep anterior lamellar keratoplasty (DALK) using the big-bubble technique in patients with keratoconous . Ophthalmology congress of Iran, 4 -7 Dec. 2007, Tehran

۱۳۱- Baradaran Rafiee AR, Javadi MA, Jamalli H, Rezaei Kanavi M. Stem cell deficiency in patients with mustard gas keratopathy .Ophthalmology congress of Iran, 4 -7 Dec. 2007, Tehran.

۱۳۲- Rafati N, Javadi MA, Massih Sedigh R, Sanagou M. Medication error in post-operative eye surgery in an Iranian eye medical center . Ophthalmology congress of Iran, 4 -7 Dec. 2007, Tehran

۱۳۳- Yazdani SH, Rabbanikhah Z, Javadi MA, Pakravan M, Rezaei Kanavi M, Babaeian M, Yaseri M. ZCorneal endothelial cell density and morphology in pseudoexfoliation syndrome.  Ophthalmology congress of Iran, 4 -7 Dec. 2007, Tehran

۱۳۴- Rabbanikhah Z, Yazdani SH, Javadi MA, Pakravan M, Rezaei Kanavi M, Babaeian M, Yaseri M. Central corneal thickness measurement by ultrasonic pachymetry . Ophthalmology congress of Iran, 4 -7 Dec. 2007, Tehran . (POSTER )

۱۳۵- Javadi MA, Rezaei Kanavi M, Javadi A. Confocal scan features in meesmann corneal dystrophy: a case report. Ophthalmology congress of Iran, 4 -7 Dec. 2007, Tehran. (POSTER )

۱۳۶- Javadi MA, Rezaei Kanavi M, Javadi A. Meesmann dystrophy: a clinicao-pathologic and ultrastructural report. Ophthalmology congress of Iran, 4 -7 Dec. 2007, Tehran . (POSTER )

۱۳۷- Javadi MA, Mirbabaei Ghafghazi F, Rezaei Kanavi M. Intraocular lens calcification: a clinico- pathologic report. Ophthalmology congress of Iran, 4 -7 Dec. 2007, Tehran . (POSTER )

۱۳۸- جوادی م ع . انتظار بیمار از پزشک .دومین گنکره اخلاق پزشکی ایران .تهران ۳۰-۲۸ فروردین ۱۳۸۷

۱۳۹-Javadi MA,Rezaei M,Zaeri F, Mirbabaei F,Jamali H,Shoja MR,Mahdavi M,Naghashgar N, Yazdani SH, Faramarzi A . An Outbreak of Nocardia Keratitis after Photorefractive Keratectomy . XVIII Ophthalmology congress of Iran, 25 -27 NOV . 2008, Tehran . (POSTER )

۱۴۰- Javadi MA,Rezaei M,Faramarzi A,Naghshgar N,Mirbabaei F,Ramyar A . Relapse of Acute Lymphoblastic Leukemia as a Conjunctival Mass in a 9-year-old Girl  . XVIII Ophthalmology congress of Iran, 25 -27 NOV . 2008, Tehran . (POSTER )

۱۴۱-Rabbanikhah Z,Javadi MA, Aghdaei A, Yaseri M . Association of corneal hydrops secondary to Keratoconus and mitral valve prolapse . XVIII Ophthalmology congress of Iran, 25 -27 NOV . 2008, Tehran . (POSTER )

۱۴۲-Rezaei M, Javadi MA, Soheilian M . Histopathology and Electron Microscopy of Internal Limiting Membranes in Maculopathies of Various Etiologies . XVIII Ophthalmology congress of Iran, 25 -27 NOV . 2008, Tehran .

۱۴۳- Rezaei M, Javadi MA, Javadi A . Histopathology of Recipients’ corneas in Ophthalmic Pathology Laboratory of Central Eye Bank of Iran between 2004 and 2007 . XVIII Ophthalmology congress of Iran, 25 -27 NOV . 2008, Tehran .

۱۴۴- Javadi MA,Rezaei M, Mahdavi M,Yaseri M, Mohammad rabiei H, Javadi A, Sajjadi SH. Comparison of Keratocyte Density between Keratoconus, Post-LASIK Keratectasia and Uncomplicated Post-LASIK Cases. A Confocal Scan Study . XVIII Ophthalmology congress of Iran, 25 -27 NOV . 2008, Tehran .

۱۴۵- Javadi MA, Feizi S, Mirbabaei F. Comparison of Deep Anterior Lamellar Keratoplasty and Penetrating Keratoplasty in Patients with Keratoconus . XVIII Ophthalmology congress of Iran, 25 -27 NOV . 2008, Tehran.

۱۴۶-Feizi S,Javadi MA , Rezaei Kanavi M. Comparison of  cellular changes of donor tissues between deep anterior lamellar keratoplasty and penetrating keratoplasty in eye with keratoconus: A confocal study. 19th Ophthalmology congress of Iran, 16 -19 NOV . 2009, Tehran

۱۴۷-Javadi MA, Feizi S. The effect of vitreous length and trephine –size disparity on refractive status after deep anterior lamellar keratoplasty. 19th Ophthalmology congress of Iran, 16 -19 NOV . 2009, Tehran

۱۴۸-Ghasemi H,Ghazanfari T,Ghasemi Borumand M, Soroush MR, Babaei M,Javadi MA,Naghibzadeh MM. Evaluation of the tear and serum levels of intterleukine-8 in sulfur mustard intoxicated war victims. 19th Ophthalmology congress of Iran, 16 -19 NOV . 2009, Tehran

۱۴۹-Mohammad Rabiei H,Rezaei Kanavi M, Javadi MA,Rahimian S, Eslani M . Comparison of keratocyte density in normal and keratoconic corneas using confoscan . 19th Ophthalmology congress of Iran, 16 -19 NOV . 2009, Tehran

۱۵۰-Rajavi ZH,Katibe M,Ziaee H,Esmaeilfard N,Sehat M,Javadi MA. Rapid Assessment of Avoidable Blindness(RAAB) .۱۹th Ophthalmology congress of Iran, 16 -19 NOV . 2009, Tehran

۱۵۱-Jaffarinasab MR,Zarei Ghanavati S, Rezaei Kanavi M,Karimian F,Soroush MR,Javadi MA. Confocal Microscopy in Chronic and Delayed Mustard Gas Keratopathy . ۱۹th Ophthalmology congress of Iran, 16 -19 NOV . 2009, Tehran

۱۵۲- Javadi MA ,Feizi S,Karbasian ,Rastegarpour A. The efficacy of topical cyclosporine A 2% for treatment and prevention of graft rejection reactions in corneal grafts with previous rejection episodes. 19th Ophthalmology congress of Iran, 16 -19 NOV . 2009, Tehran; POSTER

۱۵۳-Rezaei Kanavi M,Javadi A,Javadi MA. Histopathological and Immunohistochemical Features of Chronic and Delayed Mustard Gas Keratopathy. 19th Ophthalmology congress of Iran, 16 -19 NOV . 2009, Tehran; POSTER

۱۶۷- Javadi MA, Yazdani S,Rezaei- Kanavi M, Mohammadpour M, Baradaran-Rafiee A, Jafarinasab MR, Einollahi B, Karimian F, Zare M, Naderi M, Rabei HM. Long-term outcomes of penetrating keratoplasty in chronic and delayed mustard gas keratitis. The First Annual Meeting of the Iranian Research Association for Vision & Ophthalmology (IRAVO).  October 7, 2010

 • Jafarinasab MR, Feizi S, Javadi MA, HAshemloo A. Biomechanical Properties of Graft after Penetrating Keratoplasty versus Deep Anterior Lamellar Keratoplasty. The First Annual Meeting of the Iranian Research Association for Vision & Ophthalmology (IRAVO). October 7, 2010
 • Jafarinasab MR, Zarei-Ghanavati S, Rezaei-Kanavi M, Karimian F, Soroush MR, Javadi MA. Confocal microscopy in chronic and delayed mustard gas keratopathy . The First Annual Meeting of the Iranian Research Association for Vision & Ophthalmology (IRAVO). October 7, 2010
 • Faramarzi A, Javadi MA, Jabbarpour Bonyadi MH, Yaseri M. Central Corneal Thickness Changes after Congenital Cataract Surgery. The First Annual Meeting of the Iranian Research Association for Vision & Ophthalmology (IRAVO). October 7, 2010
 • Baradaran-Rafii AR, Abdollahi A, Jabbarpour Bonyadi MH, Mirdehghan SA, Zare M, Einollahi B, Javadi MA, Karimian F, Jafarinasab MR. Keratolimbal Allograft in Total Limbal Stem Cell Deficiency. The First Annual Meeting of the Iranian Research Association for Vision & Ophthalmology (IRAVO). October 7, 2010
 • Baradaran-Rafii AR, Ebrahimi M, Rezaei-Kanavi M, Taghiabadi E, Aghdami N, Eslani M, Bakhtiari P, Einollahi B, Baharvand H, Javadi MA. Midterm Outcomes of Autologous Cultivated Limbal Stem Cell Transplantation with or without Penetrating Keratoplasty. The First Annual Meeting of the Iranian Research Association for Vision & Ophthalmology (IRAVO). October 7, 2010
 • Katibeh M, Javadi MA, Ziaei H, Kalantarion M, Mohebikho Sh. Assessing the Information Management Needs of an Ophthalmology Department and Development of a Comprehensive Database: A Health System Research (HSR). The First Annual Meeting of the Iranian Research Association for Vision & Ophthalmology (IRAVO). October 7, 2010
 • Javadi MA, Jafarinasab MR, Feizi S, Karimian F. Evolution of the Management of Delayed-Onset Mustard Gas Keratitis over Two Decades. The First Annual Meeting of the Iranian Research Association for Vision & Ophthalmology (IRAVO). October 7, 2010
 • Rajavi ZH, Katibeh M, Fard Esmaeil Pour N, Ziaei H, Javadi MA, M Kalantarion. Rapid Assessment of Avoidable Blindness (RAAB) in Iran. The First Annual Meeting of the Iranian Research Association for Vision & Ophthalmology (IRAVO). October 7, 2010
 • Mohammad-Rabie H, Javadi MA, Jafarinasab MR, Hashemian SJ, Espandar G. Comparison between Three Methods of Correcting Pre-existing High Astigmatism during Phacoemulsification Surgery. The First Annual Meeting of the Iranian Research Association for Vision & Ophthalmology (IRAVO). October 7, 2010.

۱۷۶-Feizi S,Javadi MA.Corneal Graft Curvature Change Following Relaxing Incisions For Astigmatism. 21th Ophthalmology congress of Iran, 14-17 Nov. 2011, Tehran-Iran.

۱۷۷- Javadi MA ,jafarinasab mr, Feizi S,karimian f. Lamellar Keratoplasty and Keratolimbal Allograft for Mustard Gas Keratitis. 21th Ophthalmology congress of Iran, 14-17 Nov. 2011, Tehran-Iran.

۱۷۸- Javadi MA , Feizi S,Moein Hr.Simultaneous Penetrating Keratoplasty And Cataract  Removal Using Extracapsular Extraction Versus Phacoemulsification. 21th Ophthalmology congress of Iran, 14-17 Nov. 2011, Tehran-Iran.

۱۷۹-Katibeh M, Ziaei H, Rajavi ZH, hosseini s,yaseri m, Javadi MA .A Profil Of Cataract Surgery In Iran :A Population Based Study On Adults. 21th Ophthalmology congress of Iran, 14-17 Nov. 2011, Tehran-Iran.

۱۸۰- Katibeh M,Pakravan M ,Dehghan Mh, Ziaei H, Javadi MA, Amini H,Solaimanzad R,Yaseri M .yazd eye study :a population – based survey on 40-80 years old adults: rational , study design and base line population data. 21th Ophthalmology congress of Iran, 14-17 Nov. 2011, Tehran-Iran.

۱۸۱-Rezaei Kanavi M, Chamani T, Javadi MA.Preparation Of Precut Corneas For Descemets Stripping Automated Endothelial Keratoplasy From Donor Eyes In Central Eye Bank Of Iran :Two – Year Results Of Implementation Of This Technique. 21th Ophthalmology congress of Iran, 14-17 Nov. 2011, Tehran-Iran.

۱۸۲- Rezaei Kanavi M, Javadi MA,Hashemi Ms,Kazem Mousavi A.cornea donor with blood samples yielding no serum : a univariate and multivariate analysis. 21th Ophthalmology congress of Iran, 14-17 Nov. 2011, Tehran-Iran.

۱۸۳- Mohammad-Ali Javadi, MD; Sepehr Feizi, MD; Hamid-Reza Moein, MD; Ahmad Mozafari, MD. Outcomes of Penetrating Keratoplasty in Keratoconus Complicated by Acute Hydrops. XXII Annual Congress of The Iranian Society of Ophthalmology. 29 October- 1 November 2012, Razi Convention Center, Tehran, Iran.

۱۸۴- Mohammad Pakravan, MD; Shahin Yazdani, MD; Mohammad-Ali Javadi, MD; Heidar Amini, MD; Zohreh Behroozi, MD; Hossein Ziaei, MD; Marzieh Katibeh, MD; Reza Solaimanizad, MD; Elham Ghahari, MD; Mehdi Yaseri, PhD. A Population-based Survey on the Prevalence and Types of Glaucoma in Central Iran: The Yazd Eye Study. XXII Annual Congress of The Iranian Society of Ophthalmology. 29 October- 1 November 2012, Razi Convention Center, Tehran, Iran.

۱۸۵- Rezaei-Kanavi, MD; Mohammad Ali Javadi, MD; Tahereh Chamani, Fatemeh Javadi, MD. Cryopreservation of Donated Whole Globes and Preparation of Pre-cut Corneas from Fresh Donated Whole Globes as Recent Activities of the Central Eye Bank of IranMozhgan. XXII Annual Congress of The Iranian Society of Ophthalmology. 29 October- 1 November 2012, Razi Convention Center, Tehran, Iran.

۱۸۶- Mohammad Ali Javadi, MD;M.Reza Dana,MD; Mahmoud Jabbarvand MD , Corneal Disorders and Transplantions. XXIV Annual Congress of The Iranian Society of Ophthalmology. 1-4 December 2014, Razi Convention Center, Tehran, Iran.

 

مقالات در کنگره‌های بین المللی:

 1. Javadi M. Cataract extraction and posterior chamber intraocular lens implantation (P/C/IOL) in fuch’s heterochromic iridocylitis (F.H.I.C).VIII congress of the ESCRS, Brucsels, Belgium, 2000.
 2. Ahmadieh H., Azarmina M., Javadi M.A., Jafari Nasab M.R. Long term follow-up of pars plana lensectomy and vitrectomy for complicated cataract in juvenile rhematoid rthritis (Oral).Xth Congress European Society of Ophthalmolog, Milan, Italy, 1995.
 3. Ahmadieh H., Javadi M.A., Karimian F., Einollahi B., Ahmady M., Valaei N., Zare M. Primary capsulectomy and anterior vitrectomy combined with lensectomy and PCIOL implantation in children, Limbal vs. pars plana approach (Oral). Annual Meeting of American Academy of Ophthalmology, Chicago, IL, 1996.
 4. Ahmadieh H., Bagheri A., Javadi M.A., Soheilian M., Sajjadi H., Karimian F., Azarmina M. The association of endotheliitis with pars planitis (poster). Annual Meeting of American Academy of Ophthalmology, Chicago, IL, 1996.
 5. Javadi M.A., Karimian F., Einollahi B., Zare M., Nowrouzpour K. Radial keratotomy in Labbafinejad Medical Center, Results of Fifteen Month Follow-up) (Poster). Conference on Cornea, Eye Banking and External Disease, Prague, Czech Republic, 1996. 
 6. Javadi M.A., Karimian F., Zare M., Einollahi B. Lamellar keratoplasty in keratoconus (Oral). Conference on Cornea, Eye Banking and External Disease, Prague, Czech Republic, 1996. 
 7. Javadi M.A., Lahijanian M. Corneal-Scleral Rim Culture, Donor Corneal Contamination (Oral). Conference on Cornea, Eye Banking and External Disease, Prague, Czech Republic, 1996. 
 8. Javadi M.A., Hemati R., Karimian F., Zare M., Einollahi B. Causes of Fungal Keratitis in IR Iran, Review of 23 cases from LMC (Oral). Conference on Cornea, Eye Banking and External Disease, Prague, Czech Republic, 1996. 
 9. Javadi M.A., Karimian F. Keratoprostesis, Preliminary Report on 8 Cases (Oral). Conference on Cornea, Eye Banking and External Disease, Prague, Czech Republic, 1996. 
 10. Einollahi B., Javadi M.A. Lensectomy and IOL Implantation in Children with and without Posterior Capsulectomy and Ant. Vitx (Poster). Conference on Cornea, Eye Banking and External Disease, Prague, Czech Republic, 1996. 
 11. Javadi M.A., Panahi M.R., Khosravi M., Rohani M.R., Sajjadi H., Mirdehghan S.A., Zare M., Einollahi B., Karimian F., Valaee N. Results of Pediatric keratoplasty (Oral). American Academy of Ophthalmology, New Orleans, LA.1998.
 12. Ahmadieh H., Rezaee M., Javadi M.A., Sajjadi H., Jafari M. Retinal detachment in patients with macular corneal dystrophy (Poster). American Academy of Ophthalmology, New Orleans, LA.1998.
 13. Javadi M.A., Einollahi B., Jadidi K.h. Late mustard gas keratitis (Poster). American Academy of Ophthalmology, New Orleans, LA.1998.
 14. Karimian F., Javadi M.A., Einollahi B., Zare M., Mirdehghan S.A. Effect of arcuate keratotomy on correction of hypermetropic astigmatism: preliminary report. American Academy of Ophthalmology, New Orleans, LA. 1998.
 15. Javadi M.A., Einollahi B., Jadidi K.h., Karimian F., Zare M., Mirdehghan S.A. Mustard gas Mustard gasatitis. American Academy of Ophthalmology, New Orleans, LA. 1998.
 16. Javadi M.A., Ocular effects of mustard gas. American Academy of Ophthalmology, New Orleans, LA. 1998 (Poster)
 17. Karimian F., Javadi M.A., Sa’eedifar M.R., Hosseinzadeh A., Rabie H.M. Lamellar crescentic resection for pellucid marginal corneal degeneration. XVIIth Congress of the ESCRS. Vienna, 4thth September, 1999.
 18. Javadi M.A., Zabihi M.R., Jafarinasab M.R., Karimian F., Einollahi B., Zare M., Sajjadi H. Lamellar keratoplasty in different corneal diseases (Oral).XVIIIth Congress of ASCRS. Brussels, Belgium, 2000.
 19. Javadi M.A., Jafarinasab M.R. Phacoemulsification and posterior chamber intraocular lens implantation in Fuch’s heterochromic iridocyclitis (Oral). XVIIIth Congress of ASCRS. Brussels, Belgium, 2000.
 20. Ahmadieh H., Banaee T., Javadi M.A., Jafarinasab M.R. Vitreoretinal disorders in anterior megalophthalmos. XXIInd meeting of the club jules gonin. Taormina, Italy, 2000.
 21. Ahmadieh H., Javadi M.A., DadgostarA. Cataract surgery in vitrectomized eyes (Abstract), XIX congress of the ESCRS, Amesterdam, ,1stth September, 2001.
 22. Karimian F., Rajavi Z., Ramin R., Javadi M.A. Prevalence of congenital cataract in Iranian newborns. (Abstract), XIX congress of the ESCRS , Amesterdam ,1stth September,
 23. Ahmadieh H., Azarmina M., Javadi M.A., Jafarinasab M.R., Long-term follow up of pars plana lensectomy and vitrectomy for complicated cataract in juvenile rheumatoid arthritis (JRA).), Xth Congress European Society of Ophthalmolog.

June 25-29, Milanofiori, 1995 (Poster)

 1. Javadi M.A., Baradaran Rafii A.R., Zamani M., Karimian F., Zare M., Einollahi B., Jafarinasab M.R., Mirdehghan S.A. Penetrating keratoplasty in young children with congenital hereditary endothelial dystrophy (CHED). XX congress of the ESCRS, Nice, 7th -۱۱th September, 2002.
 2. Zabihi Yeganeh H.M., Javadi M.A. Yoordkhani H., Karimian F., Dehhgan M.H. Lamellar keratoplasty with microkeratome. XX congress of the ESCRS, Nice, 7th -۱۱th September, 2002.
 3. Karimian F., Javadi M.A., Shojaee A., Babaee M., Zabihi H.R. Irrigation vs.nonirrigation flap-corneal bed intecface: management ot early stage 3 diffuse lamellar keratitis (DLK). XX congress of the ESCRS, Nice, 7th -۱۱th September, 2002.
 4. Jafarinasab M.R., Mohammadpour M., Javadi M.A., Anissian A.Association of keratoconous and miteral valve prolapse. 21th congress of the ESCRS, Munich, Germany, 2003. (poster)
 5. Naderi M., Javadi M.A., Zare A., Jenaban A, Anisian A.The role of suturing technique in corneal astigmatism, after penetrating keratoplasty in keratoconus. 21th congress of the ESCRS, Munich, Germany, 2003.
 6. Javadi M.A., Karimian F., Jafarinasab M.R., Einollahi B., Zare A., Yazdani S., Sajjadi H. “Delayed mustard gas keratitis: report of 48 cases and review of literature”. ۲۱th congress of the ESCRS, Munich, Germany, 2003. (poster)
 7. Javadi M.A., Baradaran A., Jadidi K., Karimian F.Outcomes of limbal stem CEII transplantation in delayed mustard gas keratitis. 21th congress of the ESCRS, Munich, Germany, 2003
 8. Jafarinasab M.R., Faramarzi A., Javadi A.M., Anissian A. Incidence of postoperative uveitis, comparison between hydroxy propyl methyl cellulose and sodium hyaluronate 21th congress of the ESCRS, Munich, Germany, 2003. September 6-10
 9. Mohammadpour M., Jafarinasab M.R., Javadi M.A., Anissian A. Incidence of post-operative uveitis after cataract surgery XXII congress of the ESCRS, Paris, 2004
 10. Jafarinasab M.R., Baradaran-Rafiei A.r., Javadi M.A., Rabbanikhah Z., Sharifi A., Anissian A. Anterior lensectomy with PCIOL implantation in a pediatric population: visual outcomes and complications. XXII congress of the ESCRS, Paris, France, 2004. (Poster)
 11. Einollahi B, Javadi M.A., Zare M., Jamali H. Intraocular pressure, corneal astigmatism, corneal edema and postoperative inflammation after small incision cataract surgery: sclerocorneal versus clear corneal incision XXII congress of the ESCRS, Paris, 2004, 18-22 september Poster
 12. Mohammad-Rabi H., Karimian F., Javadi M.A., Khodaei K., Rafati N., Anissian A. Topographic evaluation of family members of keratoconus patients XXII congress of the ESCRS, Paris, 2004 , 18-22 september (Poster)
 13. Javadi M.A. Outcomes of penetrating keratoplasty for keratoconus. ASCRS symposium on cataract, IOL and refractive surgery, San Diego, California,USA, 2004, may 1-5.
 14. Javadi M.A. Effect of graft-recipient disparity on refractive outcomes in keratoconus. ASCRS symposium on cataract, IOL and refractive surgery, San Diego, California,USA, 2004, may 1-5.
 15. Javadi M.A. Association between keratoconus and mitral valve prolapse. ASCRS, USA, 2005, Aspril 17.
 16. Javadi M.A. Effect of graft-recipient disparity on refractive outcomes in keratoconus. 20th asia pacific academy of ophehalmology congress, Kuala Lumpur, Malaysia, 27-31 March 2005
 17. Javadi M.A., Jafarinasab M.R., Amoozadeh J., Visual and refractive outcomes of the triple procedure, 20th asia pacific academy of ophehalmology congress, Kuala Lumpur, Malaysia, 27-31 March 2005
 18. Rabbanikhah Z., Javadi M.A., Rafati N., Feizi S. To evaluate the effect of religious fasting on intraocular pressure XXIII Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons, Lisbon, September 10-14, 2005
 19. Mohammadpour M., Javadi M.A., Corneal vascularization secondary to graft versus host diseade (GVHD) XXIII Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons, Lisbon, September 10-14, 2005
 20. Mohmmadpour M., Javadi M.A., Keratitis associated with multiple endocrine deficiency XXIII Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons, Lisbon, September 10-14, 2005, Poster
 21. Jafarinasab M., Javadi M.A., Sadoughi M.M., Malek Sabet D., Anissian A., mear Dehghan S.A., Incidence of pseudoexfolliation syndrome in cataract surgery and outcomes of phacoemulsification in eyes with and without pseudoexfoliation syndrome XXIII Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons, Lisbon, September 10-14, 2005 (Poster)
 22. Jafarinasab M., Javadi M.A., Hosseini firouzabadi M., Anissian A. Visual outcomes, and complications of lensectomy with peimary poster capsulotomy and intraocular lens implantation in children XXIII Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons, Lisbon, September 10-14, 2005 (Poster)
 23. Ahmadi M., Javadi M.A., Jafarinasab M. Nasiri N.,Epikeratoplasty  for keratoglobus associated with blue sclera Poster XXIII Congress of  the European Society of Cataract and Refractive Surgeons, Lisbon, September 10-14, 2005
 24. Javadi M.A., Rezaei kanavi M., Rezaei A., Karbasi M., Fahim P., Ghalenoei M., Bayat Makoo K., Chamani T., Kermani H.Corneal endothelial cells evaluation in donors with aluminum phosphide intoxication. XVIII Annual meeting of the European eye bank association, Venice, Italy, 20-21 January, 2006
 25. Javadi M.A., Mohammadpour M., Mohammad Rabie H. Keratectasia after LASIK vs. PRK International refractive surgery: art and science, Istanbul, Turkey, May 26-28, 2006
 26. Javadi M.A., Mohammadmour M., Jafarinasab M.R., Karimian F., Einollahi B., Zare M Penetrating keratoplasty in advanced mustard gas keratitis XXIV congress of the ESCRS, England, London, 9-13 september, 2006
 27. Javadi M.A., Nazari R., Jafarinasab M.R., Faramarzi A. Intraocular lens power calculation after keratorefractive surgery XXIV congress of the ESCRS, England, London, 9-13 september, 2006 (Poster)
 28. Mohammadpour M., Javadi M.A., Baradaran-Rafii A.R. Atypic focal corneal decompensation after glaucoma surgery with mitomycin C XXIV congress of the ESCRS, England, London, 9-13 september, 2006 (Poster )
 29. Rahimati-Kamel M., Javadi M.A., Karimian F., Jafarinasab M.R. Deep lamellar keratoplasty in congenital mucopolysaccharidoses of the maroteaux-Lamy type XXIV congress of the ESCRS, England, London, 9-13 september, 2006 (Poster)
 30. Soori H., Javadi N., Rafati N. An epidemiology surgery of blindness and low vision in Tehran province,IRAN, XXIV congress of the ESCRS, England, London, 9-13 september, 2006 (Poster)
 31. Zare M., Mirbabaeighafghazi F., Javadi Comparison of donor corneoscleral rim culture before and after decontamination process XXIV congress of the ESCRS, England, London, 9-13 september, 2006 (Poster)
 32. Jafarinasab M., Rabbanikhah Z., Karimian F., Javadi M.A., Ahmadi M., Sanagoo M. Comparison of lensectomy and pciol implantation with and without posterior capsulotomy and anterior vitrectomy in pediatric cataract . XXV Congress of the ESCRS, Stockholm ;8-12 September 2007(POSTER)
 33. Javadi MA, Jafarinasab MR,Mirbabaei ghafghazi F. Outcomes of deep anterior lamellar keratoplasty (DALK) using the big-bubble technique in patients with keratocoous. XXVI Congress of the ESCRS, Berlin ;13-17 September 2008.
 34. Feizi S, Javadi MA . Outcomes of augmented relaxing incisions for post-penetrating keratoplasty astigmatism in keratoconus . XXVI Congress of the ESCRS, Berlin ;13-17 September 2008
 35. Rezaaei kanavi M,Fahim P,Movahed poor F, Ghalenoee M, Javadi MA.Effect of intravitral injection of chloramphenicol sterile eye drop fllowing vitreous tap on endothelium of donated corneas. 21th congress of EEBA 23-24 January 2009 Amasterdam.
 36. Rezaaei kanavi M,Chamani T,Javadi MA.Confocal microscopic and ultrastrucutral features of endothelial vacuolation in a donated cornea. 21th congress of EEBA 23-24 January 2009 Amasterdam.
 37. M Rezaei Kanavi, N Naghshgar, MA Javadi.Various features of acanthamoeba keratitis in confocal scan; presented as a poster in the annual meeting of American Academy of Ophthalmology October 2009 in San Francisco, USA.
 38. M Rezaei Kanavi, M Soheilian. Histopathologic and Electron Microscopic Features of Internal Limiting Membranes in Maculopathies of Various Etiologies; presented as a poster in the annual meeting of American Academy of Ophthalmology October 2009 in San Francisco, USA.
 39. Javadi MA, Feizi S. Deep anterior lamellar keratoplasty in patients with keratoconus: Big -bubble technique. Annual Meeting of American Academy of Ophthalmology, San Francisco, CA, USA, 23-28 October 2009.
 40. Javadi MA, Feizi S. Efficacy of topical Cyclosporine A 0.2% to treat and prevent graft rejection reaction in corneal grafts with previous rejection . VI World Cornea Congress, Boston, USA, 7-9 April 2010.
 41. Javadi MA, Feizi S. Effect of vitreous length and trephine-size disparity on refractive status after deep anterior lamellar keratoplasty. VI World Cornea Congress, Boston, USA, 7-9 April 2010.
 42. Rajavi ZH, KatibehM, Ziaei H, Fard Esmaeil Pour N, Sehat M, Ahmadieh H, Javadi MA. Rapid Assessment of Avoidable Blindness in Iran. Annual Meeting of American Academy of Ophthalmology, CHICAGO,16_19 October 2010
 43. Rafatti N, Rostami P, Katibeh M, Mirzadeh M, Ghasemzadeh N, Azarmina M, Javadi MA, Ziaei H, Bathaee AS. Evaluation of Safety Devices Used in Work-Related Eye Injuries. Annual Meeting of American Academy of Ophthalmology, CHICAGO,16_19 October 2010
 44. Ziaei H, KatibehM, Mirzadeh M, Rostami P, Javadi MA. Determinants of Patient’s Satisfaction With Ophthalmologic Subspecialist Services. Annual Meeting of American Academy of Ophthalmology, CHICAGO,16_19 October 2010
 45. Rezaei Kanavi M, Javadi MA, Chamani T, Javadi A. Screening of Donated Whole Globes for Photorefractive Keratectomy. Annual Meeting of American Academy of Ophthalmology, CHICAGO,16_19 October 2010
 46. Mozhgan Rezaei Kanavi, Atefeh Javadi; Javadi MA. Impression Cytology and Confocal Scan in Cases With Clinical Suspicion of Acanthamoeba Keratitis. Annual Meeting of American Academy of Ophthalmology, CHICAGO,16_19 October 2010
 47. Javadi MA, Eskandari A; Katibeh M, Sehat M; Yaseri M; Ziaei H. The Gender Issue in Congenital Cataract Care. Annual Meeting of American Academy of Ophthalmology, CHICAGO,16_19 October 2010
 48. Sehat, M. Katibeh, H. Moin, A. Eskandar, P. Talebian, H. Ziae, M. A Javadi. Time Trend and Prevalence of Second-Eye Senile Cataract Surgery during 2006-2009 in LabaffiNejad Medical Center. 3rd Asia-ARVO Meeting January 20–۲۲, ۲۰۱۱
  Singapore
 49. Katibeh, Z. Rajavi, H. Ziaei, H. Ahmadieh, M.A. Javadi. Cataract Surgery Barriers: A Population-Based Study in Iran. 3rd Asia-ARVO Meeting January 20–۲۲, ۲۰۱۱.Singapore
 50. Rostami, Z. Rabbanikhah, M.-A. Javadi, M. JafariNasab. Two Decodes of Corneal Transplantation: Indications and Associated Procedures. 3rd Asia-ARVO Meeting January 20–۲۲, ۲۰۱۱Singapore.
 51. Results of Intraocular Lens Power Calculation after Corneal Refractive Surgery using a Simple Method (POSTER) .Mohammad-Ali Javadi, Sepehr Feizi. XXIX Annual Congress of the ESCRS,17-21 September 2011, Vienna, Austria.
 52. Simultaneous Corneal Transplantation and Cataract Removal using Extracapsular Extraction versus Phacoemulsification (POSTER) .Sepehr Feizi, Mohammad-Ali Javadi. XXIX Annual Congress of the ESCRS,17-21 September 2011, VIENNA, AUSTRIA.
 53. Graft biomechanical properties after penetrating keratoplasty versus deep anterior lamellar keratoplasty .M. Javadi, S. Feizi, M. Jafarinasab.15TH ESCRS Winter Meeting, 18-20 February 2011, Istanbul-Turkey
 54. Cataract Surgery Barriers: A Population-Based Study in Iran .M. Katibeh, Z. Rajavi, H. Ziaei, H. Ahmadieh, M.A. Javadi.3rd Asia-ARVO Meeting January 20–۲۲, ۲۰۱۱
 55. Inequity in Blindness and Low Vision among the Elderly in the Suburb of Tehran Metropolis (Varamin) M. Sehat, M. Katibeh, N. Esmailifard, Z. Rajavi, H. Ziae, M. Javadi.3rd Asia-ARVO Meeting January 20–۲۲, ۲۰۱۱
 56. The Incidence of Keratoconus in an Asian Population .Ziaei, M.R. Jafarinasab, M. Katibeh, H. Poorsalman, F. Karimian, M.M. Sadoghi, M. Mahdavi, M.R. Shoja, M.A. Javadi.3rd Asia-ARVO Meeting January 20–۲۲, ۲۰۱۱
 57. Time Trend and Prevalence of Second-Eye Senile Cataract Surgery during 2006-2009 in LabaffiNejad Medical Center .M. Sehat, M. Katibeh, H. Moin, A. Eskandar, P. Talebian, H. Ziae, M. Javadi.3rd Asia-ARVO Meeting January 20–۲۲, ۲۰۱۱
 58. Two Decodes of Corneal Transplantation: Indications and Associated Procedures .P. Rostami, Z. Rabbanikhah, M.-A. Javadi, M. JafariNasab
  ۳rd Asia-ARVO Meeting January 20–۲۲, ۲۰۱۱.
 59. M Katibeh, H Ziaei, Z Rajavi, S Hosseini, MA Javadi, H Ahmadieh. Profile of Cataract Surgery in Iran: A Population Based Study On Adults. XX Biennial Meetng of the International Society for Eye Research (ISER 2012), 21-25 July, 2012, Berlin-Germany.
 60. Javadi ma.Profile of Cataract Surgery in Iran: A Population Based Study On Adults.XX Biennial Meetng of the International Society for Eye Research.21-25 July, 2012, Berlin-Germany.
 61. Mohammad Rabei ,P. Malekifar ,  M. Javadi ,  K. Sheibani. Evaluation of visual outcomes following Artisan lens implantation in complicated cataract surgery.ESCRS 13-17 sep, 2014, London , UK.
 62. Prevalence of Myopia and Astigmatism in the Elderly Population of the Yazd District, Iran.Hossein Ziaei, Marzieh Katibeh, Reza Solaimanizad, Sara Hosseini, Mohammad Ali Javadi.WOC 2014 , Tokyo.

 

تألیفــات:

 1. جوادی م.ع.، سجادی ح.، فرتوک‏زاده م.ر. پیوند قرنیه. دفتر علمی شرکت پخش البرز. تهران، ۱۳۷۲.
 2. جوادی م.ع.، سلطان زاده م. بیماریهای عفونی کودکان. انتشارات حیان، تهران، ۱۳۷۰.
 3. سلطان‏زاده ح.، مرندی ع.، جوادی م.ع.، باقری ع. نوزادان. انتشارات تیمور زاده. تهران، ۱۳۷۶.
 4. جوادی م.ع. ، کاظمی مقدم م. فصل عوارض چشمی گاز خردل چراغعلی ع. پیشگیری و درمان عوارض ناشی از سلاحهای شیمیایی. انتشارات گلبان. تهران، ۱۳۷۹.
 5. جوادی م.ع.، احمدی ک. مبانی چشم پزشکی (ویرایش دوم). تهران، انتشارات تیمورزاده. تهران، ۱۳۸۰.
 6. جوادی م.ع.، فرامرزی ا.، جعفری نسب م.ر. مبانی فیکوامولسیفیکاسیون (فیزیک/ تکنیک). انتشارات طب نوین. تهران، ۱۳۸۱.
 7. بخشی از کتاب: عترتی؛ خسروشاهی س.م. لیزر و کاربردهای آن در پزشکی، تهران، انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)، ۱۳۸۳
 8. جوادی م.ع. بیماریهای عفونی قرنیه، تهران، انتشارات مرکز تحقیقات چشم، ۱۳۸۴
 9. جوادی م.ع.، احمدیه ح.، فصل کدورت میدان بینایی در کتاب۲۰۰۵  Pediatric cataract surgery, Wilson; Williams lippincot
 • جوادی م.ع.، یووئیت هرپسی. یووئیت جلد ۱، ۴۰-۲۸
 • جوادی م.ع.،کارخانه ر،پرورش م.م،کلیات چشم پزشکی ،موسسه فرهنگی و هنری زیتون سبز ، ۱۳۸۹
 • جوادی م.ع.، فیضی س .آسیب های ناشی از گاز خردل در جانبازان شیمیایی ،انتشارات فرهنگ فردا ، پاییز ۱۳۹۳.
 • جوادی م.ع.، عباسی م، ضیایی ح . اخلاق پزشکی و انتظار بیمار از پزشک. موسسه فرهنگی حقوقی سینا.پاییز ۸۶
 • جوادی م.ع.، فرامرزی ا.، جعفری نسب م.ر. مبانی فیکوامولسیفیکاسیون (فیزیک/ تکنیک). انتشارات موسسه فرهنگی – هنری احمدی. تهران، ویراست دوم ۱۳۸۷.
 • جوادی م.ع.، فرامرزی ا.، جعفری نسب م.ر.توپوگرافی قرنیه براساس پلاسیدودیسک.انتشارات فرهنگ فردا.زمستان ۱۳۹۴
 • جوادی م.ع.، فیضی س .چشم پزشکی عمومی. انتشارات فرهنگ فردا.زمستان۱۳۹۱

استاد راهنما برای پروژه های دوره فوق لیسانس و دکتری :

 1. کراتکتومی اندیکاسیون‏ها، روش انجام، بررسی چند مورد انجام شده در بیمارستان لبافی نژاد. جهت دریافت دکترای تخصصی چشم پزشکی، ۱۳۶۷.
 2. دیستروفی قرنیه و بررسی موارد دیستروفی ماکولر در مرکز چشم پزشکی شهید لبافی نژاد. جهت دریافت دکترای تخصصی چشم پزشکی، ۱۳۶۸.
 3. دیستروفی های آندوتلیال قرنیه و بررسی نتایج پیوند قرنیه در CHED. جهت دریافت دکترای تخصصی چشم پزشکی، ۱۳۶۸.
 4. اندوتلیت. جهت دریافت دکترای تخصصی چشم پزشکی، ۱۳۶۸.
 5. بررسی عوارض لنزهای نرم و گزارش موارد درمان شده اولسرهای قرنیه ناشی از آن در بیمارستان شهید لبافی نژاد در سال ۱۳۶۸. جهت دریافت دکترای پزشکی عمومی، ۱۳۶۹.
 6. بررسی نتایج پیوند در زخم‏های مقاوم به درمان قرنیه در بیمارستان لبافی نژاد. جهت دریافت دکترای تخصصی چشم پزشکی، ۱۳۶۹.
 7. /مقایسه قدرت لنز داخل چشمی توسط بیومتری (A-scan) و استفاده از فرمول بدون اسکن در ۴۰ مورد بیمار عمل شده در بیمارستان لبافی نژاد. جهت دریافت دکترای پزشکی عمومی، ۱۳۶۹.
 8. بررسی عوارض لنزهای نرم در گزارش موارد درمان شده اولسرهای قرنیه ناشی از آن در بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد. سال تحصیلی ۶۹-۶۸. جهت دریافت دکترای پزشکی عمومی، ۱۳۶۹.
 9. بررسی عفونت‌های قارچی چشم در بیمارستان‌های تهران. جهت دریافت دکترای پزشکی عمومی، ۱۳۷۰.
 10. بررسی فلور طبیعی ملتحمه چشم در مراجعین به بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد. جهت دریافت دکترای پزشکی عمومی، ۱۳۷۰.
 11. بررسی نتایج عمل کاتاراکت و گذاشتن لنز داخل چشمی در کودکان زیر ۱۲ سال در مرکز پزشکی شهید لبافی نژاد. جهت دریافت دکترای تخصصی چشم پزشکی، ۱۳۷۰.
 • بررسی فلور نرمال ملتحمه در چشم مراجعین به بیمارستان شهید لبافی نژاد و بررسی کراتوکایکوزیس در بیمارستان‏های تهران. جهت دریافت دکترای پزشکی عمومی، ۱۳۷۰.
 • بررسی فلور طبیعی ملتحمه در ۲۵۰ مورد مراجعین به مرکز پزشکی شهید دکتر لبافی نژاد. جهت دریافت دکترای تخصصی چشم پزشکی، ۱۳۷۰.
 • بررسی نتایج عمل کاتاراکت و گذاشتن لنز داخل چشمی در اطفال زیر ۱۴ سال در مرکز پزشکی شهید دکتر لبافی نژاد در سال ۱۳۷۰. جهت دریافت دکترای پزشکی عمومی، ۱۳۷۱.
 • بررسی آلودگی های قارچی چشم‏های دهنده در بانک چشم مرکزی ایران. جهت دریافت کارشناسی ارشد علوم بهداشتی، ۱۳۷۲.
 • بررسی نتایج عمل فیلترینگ همراه با تزریق زیر ملتحمه‏ای ۵FU. جهت دریافت دکترای پزشکی عمومی، ۱۳۷۲.
 • فشار چشم و روشهای اندازه‏گیری آن با گزارش دویست مورد مقایسه تونوپن با گلدمن. جهت دریافت دکترای تخصصی چشم پزشکی، ۱۳۷۲.
 • آستیگماتیسم پس از عمل جراحی کاتاراکت و لنز داخل چشمی و بررسی ۲۰۰ مورد در مرکز شهید لبافی نژاد. جهت دریافت دکترای تخصصی چشم پزشکی، ۱۳۷۲.
 • بررسی شیوع گلوکوم زاویه باز اولیه در جمعیت نرمال در ۵۰۰ نفر. جهت دریافت دکترای پزشکی عمومی، ۱۳۷۲.
 • بررسی شیوع و علل آمبلیوپی در کودکان دبستانی ۱۲-۷ ساله تهران در سال ۱۳۷۲. جهت دریافت دکترای پزشکی عمومی، ۱۳۷۳.
 • بررسی اپیدمولوؤیک عوامل مؤثر در دفع ایمونولوژیک پیوند قرنیه. جهت دریافت دکترای تخصصی چشم پزشکی، ۱۳۷۳.
 • طرح بررسی میزان گلوکوم زاویه باز اولیه در افراد جامعه. جهت دریافت دکترای پزشکی عمومی، ۱۳۷۳.
 • بررسی نتایج عمل رادیال کراتوتومی (RK) در مرکز پزشکی شهید دکتر لبافی نژاد. جهت دریافت دکترای پزشکی عمومی، ۱۳۷۴.
 • بررسی آینده‏نگر اتیولوژی زخم‏های باکتریایی قرنیه مراجعین به بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد در سال ۱۳۷۴. جهت دریافت دکترای پزشکی عمومی، ۱۳۷۵.
 • /اسکلریت تشخیص، علل ایجاد کننده و درمان گزارش ۱۰ بیمار مبتلا در مرکز پزشکی لبافی نژاد. جهت دریافت دکترای پزشکی عمومی، ۱۳۷۵.
 • مقایسه نتایج کپسولوتومی خلفی اولیه و ویترکتومی قدامی از پارس پلانا با روش کپسولوتومی خلفی اولیه و ویترکتومی قدامی از لیمبوس در عمل کاتاراکت کودکان توأم با گذاشتن لنز داخل چشمی. جهت دریافت دکترای تخصصی چشم پزشکی، ۱۳۷۵.
 • بررسی شیوع گلوکوم زاویه باز اولیه در ۲۰۰ نفر از افراد بالای ۴۰ سال بدون علامت مراجعه کننده به بیمارستان لبافی نژاد تهران در مهر ماه سال ۱۳۷۵. جهت دریافت دکترای پزشکی عمومی، ۱۳۷۵.
 • بررسی خصوصیات مبتلایان به التهاب استریل بعد از عمل جراحی کاتاراکت و عوارض مربوط به آن بیمارستان شهید لبافی نژاد ۸۱-۱۳۷۹. جهت دریافت درجه دکترای تخصصی چشم پزشکی. ۱۳۸۱
 • بررسی شیوع کراتوکنوس در بیماران مبتلا به پرولاپس دریچه میترال مراجعه کننده به بیمارستان قلب شهید رجایی در سال ۱۳۸۲. جهت دریافت درجه دکترای تخصصی چشم پزشکی ۱۳۸۳
 • مقایسه دو روش دبریدمان اپی تلیوم قرنیه به روش مکانیکی یا با استفاده از اتانول در کراتکتومی فتورفراکتیو . جهت دریافت درجه دکترای تخصصی چشم پزشکی ۱۳۸۸
 • بررسی تومو گرافیک خصوصیات قرنیه افراد مبتلایان به کراتوکونوس .جهت دریافت درجه دکترای تخصصی چشم پزشکی ۱۳۹۱
 • پیوند لایه ای عمقی قدامی قرنیه با استفاده از قرنیه های منجمد در مقایسه با قرنیه های تازه و نگهداری شده در یخچال در بیماران مبتلا به کراتوکونس. جهت دریافت درجه دکترای تخصصی چشم پزشکی ۱۳۹۱
 • بررسی نتایج پیوند قرنیه اطفال(کم تر از ۱۲ سال) در مرکز آموزشی درمانی شهید لبافی نژاد از فروردین ۱۳۸۱ تا شهریور ۱۳۹۱. جهت دریافت درجه دکترای تخصصی چشم پزشکی ۱۳۹۱
 • بررسی تاثیر برداشتن اندتلیوم خرگوش بر روی شفافیت آن و تعیین محیط آزمایشگاهی جهت کشت سلولهای اندتلیوم خرگوش. جهت دریافت درجه دکترای تخصصی چشم پزشکی ۱۳۹۱
 • تحت عنوان بررسی نتایج پیوند دسمه DSAEK در بیماران مبتلا به نارسی اندوتلیوم قرنیه (PBK, FED) . جهت دریافت درجه دکترای تخصصی چشم پزشکی ۱۳۹۲
 • بررسی ریسک فاکتورها در بیماران مبتلا به زخم قرنیه بستری شده در بیمارستان لبافی نژاد طی سالهای ۸۸ تا ۹۰. جهت دریافت درجه دکترای تخصصی چشم پزشکی ۱۳۹۲

۳۶.بررسی نتایج لنزکتومی به همراه برداشتن کپسول خلفی و ویترکتومی قدامی و قراردادن لنز داخل چشمی خلفی برای درمان کاتاراکت مادرزادی در یکی از کلینیک های خصوصی تهران طی سالهای ۱۳۹۱-۱۳۷۱. جهت دریافت درجه دکترای تخصصی چشم پزشکی ۱۳۹۲

سوابق تدریس:

محل اصلی خدمت : بیمارستان لبافی نژاد.

 آموزش به دانشجویان پزشکی، کارآموزان،کارورزان، دستیاران و فلو ها از سال۱۳۶۵ تا کنون

 

جوایز و نشان های علمی:

 1. کتاب نمونه سال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – مبانی چشم پزشکی-ایران ۱۳۷۷
 2. استاد نمونه کشور در جشنواره بوعلی / ایران ۱۳۷۸ 
 3. پژوهشگر نمونه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی / ایران-۱۳۸۰ 
 4. مقاله برگزیده – کراتیت مزمن با شیوع دیررس ناشی از گاز خردل در جشنواره رازی / ۱۳۸۴
 5. استاد برتر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی / ایران -۱۳۹۰
 6. کسب رتبه اول گروه علوم بالینی در هجدهمین جشنواره رازی / ایران در سال ۱۳۹۱
 7. رتبه سوم علوم بالینی در جشنواره علمی فرهنگستان علوم پزشکی / ایران  در سال ۱۳۹۱
 8. استاد برتر چهارمین کنگره سراسری چشم پزشکی
 9. کسب جایزه مرحوم علامه طباطبایی ۱۳۹۱
 10. برگزیده منتخب گروه علوم بالینی در جشنواره علمی فرهنگستان علوم پزشکی / ایران  در سال ۱۳۹۳
 11. کسب H-index معادل ۱۹ در پانزدهمین جشنواره ابوریحان بیرونی در سال ۱۳۹۳
 12. Achievement Award, American Academy of Ophthalmology, 2014
 13. برگزیده منتخب در بخش «خدمت‌ و مسئولیت پذیری حرفه ای و اجتماعی» در هشتمین جشنواره چشم پزشکی و علوم بینایی شمس ۱۳۹۴
 14. تقدیر به عنوان استاد پیشکسوت جراحی کشور در چهلمین کنگره سالانه جامعه جراحان ایران ۱۳۹۵
 15. کسب جایزه پروفسور یلدا، در حیطه استاد برجسته علوم پزشکی  ۱۳۹۴