روزهای حضور آقای دکتر محمد علی جوادی در مطب : یکشنبه و سه شنبه

روزهای کاری مطب : شنبه- یکشنبه- سه شنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۵ الی ۲۰

عمل جراحی : دوشنبه ها بعد از ظهر بیمارستان چشم پزشکی نگاه

عمل لیزیک :  پنجشنبهها بعد از ظهر بیمارستان چشم پزشکی نگاه